Навигација

ПЛАН УПИСА СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР

ПЛАН УПИСА СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР - ШКОЛСКA 2022/2023. ГОДИНA 

   

 УПИС ЋЕ СЕ ВР­ШИ­ТИ ТА­КО ШТО ЋЕ СТУ­ДЕН­ТИ У СВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ИНДЕКСУ ИЗВРШИТИ УПИС ПРЕМА УПУТСТВУ У ПРИЛОГУ, А ЗАТИМ У НА­ЗНА­ЧЕ­НЕ ДАНЕ ПРЕ­ДА­ВА­ТИ ДО­КУ­МЕН­ТА ЗА УПИС

СТУДЕНТИ КОЈИ ПОНОВО УПИСУЈУ III ГОДИНУ НЕ ВРШЕ БИРАЊЕ ПРЕДМЕТА У СВОМ Е-ИНДЕКСУ ВЕЋ НА ШАЛТЕРИМА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ. Ови студенти у е-индексу попуњавају ШВ-образац и анкету)

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ НИСУ СТЕКЛИ УСЛОВ ЗА УПИС

У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА

- 01. новембар - сви студенти I и II године студија

- 02. новембар - сви студенти III године студија

- 03. новембар - сви студенти IV године студија

Студенти који нису стекли услов за упис у наредну годину студија могу наставити студије као самофинансирајући студенти, тако што поново уписују исту студијску годину, односно предмете које нису положили у претходној години - не мање од 37 ЕСПБ.

Студенти из претходног става, поред предмета које нису положили, могу да упишу и слушају, а по одслушаној настави и да полажу предмете из наредне године студија, ако исти нису условљени неким неположеним предметом, тако да укупан број ЕСПБ уписаних предмета (неположених предмета из претходних студијских година и из наредне студијске године) не буде већи од 90 ЕСПБ.

 

УПИС ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ II ПУТ

 • 4. новембар студенти са парним бројем индекса
 • 7. новембар студенти са непарним бројем индекса

 

УПИС ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ III ПУТ

 • 08. новембар студенти са парним бројем индекса
 • 09. новембар студенти са непарним бројем индекса

 

УПИС ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ IV ПУТ

 • 10. новембар студенти са парним бројем индекса
 • 14. новембар студенти са непарним бројем индекса

 

УПИС ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ V ПУТ

 • 15. новембар сви студенти

 

УПИС ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ VI ПУТ

 • 16. новембар сви студенти

УПИС ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ VII И VIII ПУТ

 • 17. новембар сви студенти

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ/МОДУЛ

ВРЕМЕ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС

АГРОЕКОНОМИЈA

09-13 часова

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

09-13 часова

ХОРТИКУЛТУРА

09-13 часова

ЗООТЕХНИКА

09-13 часова

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА/БИОТЕХНИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ

09-13 часова

МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА/УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ

09-13 часова

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗДЊИ ХРАНЕ

09-13 часова

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ И КВАЛИТЕТОМ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

09-13 часова

ТЕХНОЛОГИЈА АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА

09-13 часова

ТЕХНОЛОГИЈА РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА

09-13 часова

ТЕХНОЛОГИЈА КОНЗЕРВИСАЊА И ВРЕЊА

09-13 часова

МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ

09-13 часова

ФИТОМЕДИЦИНА

13-17 часова

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

13-17 часова

 

Студенти су у обавези да присуствују настави иако нису извршили упис у наредну годину студија

 

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 1. Индекс;
 2. Пријава за упис (бирање предмета);
 3. Образац ШВ20; 

(Пријава за упис и образац  ШВ20  се попуњавају у електронском индексу, а штампају се на шалтерима студентске службе);

4. Доказ о уплати 400 динара (300 динара за студентски фонд, одлука  Савета  факултета број 291/6-8 од 28.05.2015. године и 100 динара за финансирање Универзитетског центра за развој каријере – КАРИЕР центар, одлука  Савета универзитета број 612-1397/2 од 02.06.2008. године).

Уплата се врши на жиро рачун број:  840-1872666-79  позив на број 05-31

 1. Доказ о уплати 1.000 динара за упис године, одлука  Савета  факултета број 33/5-3 од 30.09.2019. године.

Уплата се врши на жиро рачун број:  840-1872666-79  позив на број 95-98

 1. Доказ о уплати износа (самофинансирајући студенти) за неположене предмете и изабране предмете из наредне године студија (за неположене предмете – 1 ЕСПБ износи 750 динара, а за изабране предмете из наредне године студија (слушање и полагање) – 1 ЕСПБ износи 1.500 динара)-школарина; Школарина се може уплатити на 5 једнаких рата.

Уплата се врши на жиро рачун број:  840-1872666-79  позив на број из електронског индекса

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РАСПОРЕДА УПИСА

СТУДЕНТИ КОЈИ НЕ УПИШУ ГОДИНУ

 ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА

 

УПИС ЋЕ  СЕ  ВРШИТИ  НА  ШАЛТЕРИМА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ШАЛТЕР   1

   - ВОЋАРСТВО  И  ВИНОГРАДАРСТВО    

   - ФИТОМЕДИЦИНА  

 

ШАЛТЕР   2

   - ЗООТЕХНИКА    

   - ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА/БИОТЕХНИЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГ  

   - МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА/УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ И ВОДАМА

   - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

   - РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

   - ХОРТИКУЛТУРА

 

ШАЛТЕР   3

   - АГРОЕКОНОМИЈА

   - ТЕХНОЛОГИЈА АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА 

 

ШАЛТЕР   5

   - ТЕХНОЛОГИЈА  РАТАРСКИХ  ПРОИЗВОДА

   - ТЕХНОЛОГИЈА КОНЗЕРВИСАЊА И ВРЕЊА

   - МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ

   - УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ И КВАЛИТЕТОМ ...

 

Након логовања на свој Е-индекс потребно је:

 

Корак 1.

Попунити ШВ20 образац.

Поља обрасца  попуњавате  редом ћирилицом. ШВ20 се обавезно попуњава сваке године.  Ако не постоји  школа коју сте завршил у падајућем менију „Средња школа“ , назив школе уносите у слободној форми у наредном пољу.  Након попуњавања, образац је потребно закључати.

Корак 2.

Наредни корак су анкете, евалуације - оцена наставника. У том делу попуњавате  анкете за сваки предмет који сте слушали у претходној години. Попуњена анкета је неопходна да би могли да наставите поступак уписа у наредну годину.

Корак 3.

У делу “Бирање предмета” чекирате предмете за школску 2022/2023. годину. Неположени предмети из претходних година, већ су чекирани.

 

Студенти који обнављају III годину, као и студенти  који мењају модул не бирају предмете у е-индексу већ на шалтерима Студентске службе.


Минимално изабрани број ЕСПБ бодова за самофинансирајуће студент је 37, а за буџетске 60 бодова. Максимално студент може изабрати 90 ЕСПБ. Студенти којима је преостало мање од 37 бодова уписују преостале бодове

 

Молимо Вас да у случају појављивања неког проблема запамтите поруку коју „избаци“ систем и да проблем пријавите Студентској служби.