pretraga
 

Mikologija hrane

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Miomir Nikšić (redovni profesor)
Dragoslava Radin (redovni profesor)
Zorica Radulović (redovni profesor)
Anita Klaus (vanredni profesor)
Milena Pantić (docent)


Nivo studija:

Diplomske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:1
Semestar:2

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2
Studijski istraživački rad:2

ESPB:7


Cilj predmeta
Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja/razumevanja uloge i značaja gljiva u proizvodnji hrane, farmaceutskoj i prehrambeno-hemijskoj industriji. Student treba da obradi posebne grupe gljiva a značajne za industrijsku proizvodnju; upozna specifično gajenje gljiva u industrijskoj proizvodnji; odabrane mikrobiološke biosinteze, ulogu specifičnih gljiva u ishrani, bolesti koje oni izazivaju. Student treba da ovlada veštinom, rukovanja osnovnim grupama gljiva značajnih za
prehrambenu industriju, osnovnih tehnika izolacije, gajenja i identifikacije industrijskih gljiva, a u cilju efikasnog učenja, kritičkog mišljenja i evaluacije nastave i ishoda učenja.

Ishod predmeta
Na kraju modula student treba da pokaže poznavanje (razumevanje) iz oblasti: rasta i manipulacije sa industrijskim gljivama.
Na kraju modula student treba da bude osposobljen za: primenu instrumenata za praćenje rasta gljiva i njihovu primenu u prehrambenoj i industriji hrane.

Sadržaj predmeta
Specifične gljiva značajni za industrijsku proizvodnju: Gajenje gljiva u industrijskoj proizvodnji:
novi aparati, aerobni i anaerobni procesi, anoksidativne i oksidativne fermentacije. Biosinteze sa gljivama, proteina, masti, enzima, vitamina, antibiotika, energenata. Uloga gljiva pri razlaganje proteina, polisaharida, masti. Uloga gljiva u ishrani, bolesti koje oni izazivaju i neka kvarenja hrane. Mikotoksini i njihova detekcija. Značajem gljiva u ishrani, industrijsko gajenje šampinjona, bukovače, šiitake i ostalih industrijski značajnih gljiva. Proizvodnja i prečišćavanje biološki aktivnih materija iz gljiva

Preporučena literatura
1. Stojanović M., Nikšić M., 2000: Tehnološka mikrobiologija biljnih proizvoda. Polj. fak, Beograd,
2.Johanides V. 1990: Industrijska mikrobiologija.Zagreb
3.Jay J., Loessner J.M., Golden A. D., 2005: Modern Food Microbiology, Springer 7 ed.

Metode izvođenja nastave
Oralna prezentacija, video prezentacija, laboratorijske bežbe i metode interaktivne nastave.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 20
Seminarski: 10


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova