pretraga
 

Genetički resursi biljaka

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Dubravka Savić (vanredni profesor)
Vera Rakonjac (redovni profesor)
Slaven Prodanović (redovni profesor)
Slavica Jelačić (redovni profesor)
Tomislav Živanović (redovni profesor)
Zora Stevanović Dajić (redovni profesor)


Nivo studija:

Doktorske akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:izborni
Tip predmeta:akademsko opšte obrazovni

Godina:1
Semestar:1

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:5
Vežbe:0
Studijski istraživački rad:3

ESPB:10


Cilj predmeta
Upoznati prirodne i antropogene biljne resurse koji imaju značaj kao izvori gena i predstavljaju sigurnost u proizvodnji hrane i poljoprivredi. Ovladati metodama ispitivanja, očuvanja i korišćenja genetičkih resursa, posebno u oplemenjivanju bilja.

Ishod predmeta
Student bi trebalo da pokaže poznavanje (razumevanje) teorijskih osnova na kojima je zasnovan predmet, biljnog materijala koji se može koristiti kao izvor gena, kao i metoda kojima se obavlja održavanje i iskorišćavanje biljnih resursa u poljoprivredi. Student bi trebalo da bude osposobljen za timski rad u usvajanju materijala predmeta, razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja i prezentaciju stečenih znanja u okviru predmeta.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:.
Sadrži četiri krupnije metodske jedinice: 1. Genetička osnova biljnih resursa, 2. Kolekcionisanje germplazme, 3. Biodiverzitet i genetička erozija, 4. Biljni genetički resursi za hranu i poljoprivredu.
Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave
Sadrži veliki broj jedinica kao što su: Genom, Geni i evolucija, Genske karakteristike vrsta, Uzroci genske divergencije između i unutar vrsta, Centri diverzifikacije gajenih biljnih vrsta, Biodiverzitet, Genetička erozija, Opasnosti od sužavanja genetičke divergentnosti, Tipovi kolekcija biljne germplazme, Forme biljaka u kolekcijama germplazme, Sakupljanje i čuvanje kolekcija biljne germplazme, Evaluacija biljne germplazme u kolekcijama, Baze podataka o biljnoj germplazmi, Obrada podataka o biljnoj germplazmi, Korišćenje biljnih genetičkih resursa, Zaštita autorskih prava, Deskripcija i priznavanje sorti, Biopiraterija.

Preporučena literatura
Prodanović, S., Šurlan-Momirović, G. (2006): Genetički resursi biljaka za organsku poljoprivredu. Poljoprivredni fakultet, Beograd
Đokić, A. (1988): Biljna genetika. Naučna knjiga, Beograd
Šurlan-Momirović, G., Rakonjac, V., Prodanović, S., Živanović, T. (2005): Genetika i oplemenjivanje biljaka – praktikum. Poljoprivredni fakultet, Beograd
Vuckovic, S., Stojanovic, I., Prodanovic, S., Cupina, B., Zivanovic, T., Vojin, S., Jelacic, S. (2006): Nutritional properties of sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) autochthonous populations in Serbia and Bosnia and Herzegovina. Cereal Research Communications, 34/1, 829-832
Vuckovic, S., Stojanovic, I., Prodanovic, S., Cupina, B., Zivanovic, T., Vojin, S., Jelacic, S. (2006): Morphological and nutritional properties of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) autochtonous populations in Serbia and Bosnia and Herzegovina. Genetic Resources and Crop Evolution, 54/2, 421-428

Metode izvođenja nastave
Nastava se sastoji od predavanja, vežbi, konsultacija i seminarskih radova. Radi provere znanja koriste se testovi (2) i kolokvijum.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 10
Kolokvijum: 20
Test: 20


Završni ispit
Usmeni ispit: 50

Ukupno: 100 bodova