pretraga
 

Uređenje poljoprivrednih zemljišta

Predmet
Download
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastavnik:
Mirko Nedić (docent)


Nivo studija:

Osnovne akademske studije

Studijski program:


Status predmeta:obavezan
Tip predmeta:stručno aplikativni

Godina:4
Semestar:7

Broja časova aktivne nastave (nedeljno)
Predavanja:3
Vežbe:2

ESPB:6


Cilj predmeta
Cilj predmeta je da omogući razumevanje teorijskih osnova i oblika integralnog uređenja zemljišnog prostora, načina pripreme projektne dokumentacije, izradu tehničkog rešenja kao i poznavanje načina i principa komasacije zemljišnog poljoprivrednog prostora.

Ishod predmeta
Sposobnost za povezivanje teorijskih znanja sa konkretnim zadacima i izradom projekta uređenja zemljišnog poljoprivrednog prostora, efikasno učenje, kritičko mišljenju i evaluacije nastave i ishoda učenja.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Teorijske osnove integralnog uređenja zemljišnog prostora. Zemljišni prostor, pojam i podela prema nameni korišćenja. Zemljišni prostor Srbije, podela poljoprivrednog zemljišnog prostora Srbije. Osnovni principi integralnog uređenja zemljišnog prostora. Osnovne karakteristike zemljišnog poljoprivrednog prostora. Zemljišni poljoprivredni prostor i njegova podela prema nameni korišćenja.. Osnovni oblici, forme, zadaci i principi integralnog uređenja zemljišnog poljoprivrednog prostora. Sadržaj projektne dokumentacije integralnog uređenja zemljišnog prostora. Tehničko rešenje integralnog uređenja zemljišnog prostora. Definicija, cilj, tipovi komasacije zemljišnog prostora, principi i organizacija ko-masacije zemljišnog poljoprivrednog prostora.
Praktična nastava: Vežbe prate nastavne jedinice teorijske nastave. Izrada elaborata, terenska nastava

Preporučena literatura
1. Miladinović M.: Uređenje zemljišne teritorije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
2. Vučić N.: Vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1987.
3. Korunović R., Filipović B.: Meliorativna pedologija (IV deo), Poljoprivredni fakultet, Beograd., 1981.

Metode izvođenja nastave
Teorijska i praktična nastava sa izvođenjem studenata na teren i upoznavanjem sa praktičnom problematikom i rešenjima.

Ocena znanja

Predispitne obaveze
Aktivnost u toku predavanja: 5
Praktična nastava: 10
Kolokvijum: 25


Završni ispit
Usmeni ispit: 60

Ukupno: 100 bodova