pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Osnovne akademske studije

STARI Studijski programi po Akreditaciji iz 2008.


Odsek: Ratarstvo i povrtarstvo

Studijski program:
Biljna Proizvodnja Modul: Ratarstvo i povrtarstvo

Odsek: Voćarstvo i vinogradarstvo

Studijski program:
Biljna Proizvodnja Modul: Voćarstvo i vinogradarstvo

Odsek: Hortikultura

Studijski program:
Biljna Proizvodnja Modul: Hortikultura

Odsek: Zootehnika

Studijski program:
Zootehnika

Odsek: Melioracije zemljišta

Studijski program:
Melioracije zemljišta

Odsek: Fitomedicina

Studijski program:
Biljna Proizvodnja Modul: Fitomedicina

Odsek: Poljoprivredna tehnika

Studijski program:
Poljoprivredna tehnika

Odsek: Prehrambena tehnologija

Studijski program:
Prehrambena tehnologija Modul: Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Studijski program:
Prehrambena tehnologija Modul: Tehnologija ratarskih proizvoda
Studijski program:
Prehrambena tehnologija Modul: Tehnologija konzerviranja i vrenja
Studijski program:
Prehrambena tehnologija Modul: Tehnologija animalnih proizvoda

Odsek: Agroekonomija

Studijski program:
Agroekonomija