pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Studentske vesti

PLAN UPISA STUDENATA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA - ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA

Oct 13th, 09:45

UPIS ĆE SE VRŠITI TAKO ŠTO ĆE STUDENTI U SVOM ELEKTRONSKOM INDEKSU IZVRŠITI UPIS PREMA UPUTSTVU (tab PRIJAVA UPISA), A ZATIM U NAZNAČENE DANE PREDAVATI DOKUMENTA ZA UPIS OD 11.00 DO 13.30 ČASO-VA.UPIS ĆE SE OBAVITI ZA SVAKU GODINU U 3 UPISNA KRUGAPRVI UPISNI KRUG


UPIS U II GODINU STUDIJA - 9. oktobar - svi studenti


UPIS U III GODINU STUDIJA - 10. oktobar - svi studenti


UPIS U IV GODINU STUDIJA - 11. oktobar - svi studenti


DRUGI UPISNI KRUG

UPIS U II GODINU STUDIJA
- 12. oktobar - svi studenti sa prezimenom od A do Nj
- 13. oktobar - svi studenti sa prezimenom od O do Š

UPIS U III GODINU STUDIJA
- 16. oktobar - svi studenti sa prezimenom od A do Nj
- 17. oktobar - svi studenti sa prezimenom od O do Š


UPIS U IV GODINU STUDIJA - 18. oktobar - svi studenti


UPIS PRODUŽENE GODINE - 19. oktobar - svi studenti


TREĆI UPISNI KRUG

UPIS U II GODINU STUDIJA
- 20. oktobar - svi studenti sa prezimenom od A do Nj
- 23. oktobar - svi studenti sa prezimenom od O do Š

UPIS U III GODINU STUDIJA
- 24. oktobar - svi studenti sa prezimenom od A do Nj
- 25. oktobar - svi studenti sa prezimenom od O do Š

UPIS U IV GODINU STUDIJA - 26. oktobar - svi studenti

UPIS STUDENATA KOJI NISU STEKLI USLOV ZA UPIS
U NAREDNU GODINU STUDIJA

- 27. oktobar - svi studenti I godine studija
- 30. oktobar - svi studenti II godine studija
- 31. oktobar - svi studenti III godine studija
- 01. novembar - svi studenti IV godine studija

Studenti koji nisu stekli uslov za upis u narednu godinu studija mogu nastaviti studije kao samofinansirajući studenti, tako što ponovo upisuju istu studijsku godinu, odnosno predmete koje nisu položili u prethodnoj godini - ne manje od 37 ESPB.
Studenti iz prethodnog stava, pored predmeta koje nisu položili, mogu da upišu i slušaju, a po odslušanoj nastavi i da polažu predmete iz naredne godine studija, ako isti nisu uslovljeni nekim nepoloženim predmetom, tako da ukupan broj ESPB upisanih predmeta (nepoloženih predmeta iz prethodnih studijskih godina i iz naredne studijske godine) ne bude veći od 90 ESPB.


UPIS PRODUŽENE GODINE (II, III i IV put) - 02. novembar - svi studenti

DOKUMENTA ZA UPIS
1. Indeks;
2. Elektronski popunjenu i odštampanu Prijavu za upis;
3. Elektronski popunjen i odštampan obrazac ŠV20;
(Prijava za upis i obrazac ŠV20 se popunjavaju u elektronskom indeksu);
4. Dokaz o uplati 400 dinara (300 dinara za studentski fond, odluka Saveta fakulteta broj 291/6-8 od 28.05.2015. godine i 100 dinara za finansiranje Univerzitetskog centra za razvoj karijere – KARIER centar, odluka Saveta univerziteta broj 612-1397/2 od 02.06.2008. godine).
Uplata se vrši na žiro račun broj: 840-1872666-79 poziv na broj 05-31
5. Dokaz o uplati iznosa (samofinansirajući studenti) za nepoložene predmete i izabrane predmete iz naredne godine studija (za nepoložene predmete – 1 ESPB iznosi 750 dinara, a za izabrane predmete iz naredne godine studija – 1 ESPB iznosi 1.500 dinara);
Iznos naknade za nepoložene i izabrane predmete (školarina) za školsku 2017/2018. godinu se može platiti u 5 rata s tim što se prva rata plaća pri upisu. Studenti koji imaju dugovanje iz prethodne godine, to dugovanje izmiruju pre upisa.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
STUDENTI SU U OBAVEZI DA SE PRIDRŽAVAJU RASPOREDA UPISA
STUDENTI KOJI NE
UPIŠU GODINU GUBE STATUS STUDENTAUPIS ĆE SE VRŠITI NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBEŠALTER 1

- VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
- FITOMEDICINA

ŠALTER 2

- ZOOTEHNIKA
- POLjOPRIVREDNA TEHNIKA
- MELIORACIJE ZEMLjIŠTA

ŠALTER 3

- AGROEKONOMIJA

ŠALTER 4

- RATARSTVO I POVRTARSTVO
- HORTIKULTURA
- TEHNOLOGIJA ANIMALNIH PROIZVODA
- UPRAVLjANjE BEZBEDNOŠĆU I KVALITETOM ...

ŠALTER 5

- TEHNOLOGIJA RATARSKIH PROIZVODA
- TEHNOLOGIJA KONZERVISANjA I VRENjA
- MIKROBIOLOGIJA HRANE

 


Preuzeti: OSNOVNE - upis starijih - 2017-2018.pdf