pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Studentske vesti

POVRTARSTVO – OBAVEŠTENjE O POLAGANjU ISPITA
prema zvaničnom akademskom kalendaru, u septebarskom ispitnom roku, 2017. godine

Sep 4th, 07:29

POVRTARSTVO – OBAVEŠTENjE O POLAGANjU ISPITA
prema zvaničnom akademskom kalendaru, u septebarskom ispitnom roku, 2017. godine


Opšte povrtarstvo
Studijski program: Biljna Proizvodnja - Modul: Ratarstvo i povrtarstvo Osnovne akademske studije

Posebno povrtarstvo
Studijski program: Biljna Proizvodnja - Modul: Ratarstvo i povrtarstvo Osnovne akademske studije

Povrtarstvo I
Studijski program: Biljna Proizvodnja - Modul: Hortikultura Osnovne akademske studije

Povrtarstvo II
Studijski program: Biljna Proizvodnja - Modul: Hortikultura Osnovne akademske studije


NAPOMENA 1: ISPITNI TERMINI SE ODNOSE I NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

05. septembar, 2017. (utorak)
12. septembar, 2017. (utorak)

Početak pismenog ispita za sve termine biće u 11:00 (kabinet 34-p).

NAPOMENA 2: PRE ISPITA POTREBNO JE ZAVRŠITI SVE PREDISPITNE I ADMINISTRATIVNE OBAVEZE.

Predmetni nastavnik,
Dr Dubravka Savić, vanr. prof.
Beograd, Avgust, 2017.

 


Preuzeti: POVRTARSTVO - ISPIT - septembarr 2017.pdf