pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Studentske vesti

POVRTARSTVO – OBAVEŠTENjE O POLAGANjU ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU, šk.god. 2016/17.

Mar 21st, 14:46

POVRTARSTVO – OBAVEŠTENjE O POLAGANjU ISPITA
U APRILSKOM ISPITNOM ROKU, šk.god. 2016/17.

Opšte povrtarstvo
Biljna Proizvodnja - Modul: Ratarstvo i povrtarstvo, osnovne akademske studije

Posebno povrtarstvo
Biljna Proizvodnja - Modul: Ratarstvo i povrtarstvo, osnovne akademske studije

Povrtarstvo I
Biljna Proizvodnja - Modul: Hortikultura, osnovne akademske studije

Povrtarstvo II
Biljna Proizvodnja - Modul: Hortikultura, osnovne akademske studije

Napomena1: Navedeni ispitni termini odnose se i na apsolvente, studente master i doktorskih studija.
Napomena2: pre ispita potrebno je završiti sve predispitne i administrativne obaveze.

ISPITNI TERMIN:

05. april, 2017. - (kabinet 34/p), u 11:00
Predmetni nastavnik,
Dr Dubravka Savić, vanredni profesor
Beograd, 21. mart, 2017.