pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

mr Dragutin Antonijević, viši stručni saradnik

Dragutin Antonijević - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

  • fiksni: 011/441-3305

Elektronska pošta


Elektronska pošta


Godina rođenja

1959.

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Opšta fitopatologija
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Pseudomikoze i mikoze bilja I
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Otpornost biljaka na štetne organizme
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Pseudomikoze i mikoze bilja II
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Dijagnoza biljnih bolesti
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Bolesti semena
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Bakterioze bilja
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Biološka kontrola štetnih organizama
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Bolesti sadnog materijala
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Gljivične i bakterijske bolesti uljane repice

Reprezentativne reference
1. Ivanović,M., Mijatović,M., Antonijević,D. (1999): Effect of Sodium Bicarbonate on Alternaria solani in Tomato. Acta Horticulture 579: 536-539.

2. Panić,M., Jovanović,O., Antonijević,D., Miladinović,Z. (1998): Prvi nalaz fitopatogene bakterije Xanthomonas arboricola pv. pruni u našoj zemlji. Zaštita bilja 49 (226): 285-294.

3. Panić,M., Antonijević,D., Jovanović,O. (1997): Rezultati ispitivanja antagonističkog delovanja nekih mikroorganizama na bakteriju Erwinia amylovora. Jugoslovensko voćarstvo 31 (119-120): 257-266.

4. Panić,M., Arsenijević,M., Antonijević,D. (1995): Rasprostranjenost, domaćini i bakteriološke odlike Erwinia amylovora u Jugoslaviji. str. 145-161. . U: Šestović.M., Nešković,N., Perić,I. (eds.) Zaštita bilja danas i sutra. Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd-Zemun.

5. Panić,M., Antonijević,D. (1995): Različita osetljivost Fusarium graminearum i Fusarium moniliforme prema fungicidima za dezinfekciju semena pšenice str. 449-461. U: Šestović.M., Nešković,N., Perić,I. (eds.) Zaštita bilja danas i sutra. Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd-Zemun.

6. Arsenijević,M., Panić,M., Antonijević,D. (1991): Fire blight of Pomaceous fruit trees in Yugoslavia. Zaštita bilja 42 (196): 87-97.

7. Tošić,M., Simova-Tošić,D., Vuković,M., Antonijević,D. (1988): Zaštita soje od najrasprostranjenijih bolesti i štetočina. Zimski seminar ratara Srbije, Vrnjačka Banja. Zbornik radova: 131-141

8. Tošić,M., Panić,M., Antonijević,D., Krstić,B. (1987): Bolesti soje na području SR Srbije u 1986. godini. Republičko savetovanje o unapređenju proizvodnje soje, suncokreta i uljane repice, Aranđelovac, februa 1987. Zbornik radova: 1-14

9. Tošić,M., Antonijević,D. (1987): Pojava Phialophora gregata (Alington and Chamberl.)W. Gams, na prirodno zaraženim biljkama raznih sorti soje. Zaštite bilja 38 (180): 101-106

10. Tošić,M., Antonijević,D., Stojanović,G. (1986): Bolesti soje na području SR Srbije u 1985. godini. Republičko savetovanje o unapređenju proizvodnje soje, suncokreta i uljane repice, Aranđelovac, februar 1986. Zbornik radova_ 1-21.

Tekući projekti
2008-2011: Biološka zaštita kao alternativa hemijskim sredstvima za zaštitu bilja

Drugi relevantni podaci
Mr Dragutin Antonijević objavio je do sada 30 radova (1 rad u časopisu međunarodnog značaja, 2 rada u ediciji posvećenoj određenoj naučnoj oblasti, odnosno zaštiti bilja, 13 radova publikovanih u celini i 14 izvoda radova).