pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Aleksa Božičković, docent

Aleksa Božičković - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Telefon

 • lokal: 3309
 • fiksni: 44 13 309

Elektronska pošta


Godina rođenja

1983.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2014 Poljoprivredni fakultet, Beograd Ishrana domaćih i gajenih životinja
Doktorat 2014 Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet Ishrana domaćih i gajenih životinja
Diploma 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Stočarstvo


Uža naučna oblast
Ishrana domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Hrana za domaće i gajene životinje
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Ishrana preživara
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Kvalitet hrane za domaće i gajene životinje
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Odabrana poglavlja ishrane domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Odabrana poglavlja iz ishrane preživara
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ishrana divljači
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ishrana medonosne pčele
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Odabrana poglavlja iz hrane za domaće i gajene životinje
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ishrana goveda
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Ishrana ovaca i koza
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Ishrana konja
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Ishrana divljači u intenzivnim uslovima gazdovanja
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Industrijska proizvodnja hrane za domaće i gajene životinje
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije

Oblast istraživanja
Ishrana preživara

Reprezentativne reference
Božičković, A., Grubić G., Verbič J., Žnidaršič T., Djordjević N., Stojanović B. (2013): A modified method for assessment of the morphological stage of development as a predictor of alfalfa herbage chemical composition and nutritive value. The Journal of Agricultural Science, 151, pp 590-598.
(http://joas.agrif.bg.ac.rs/ejournal/show/3/_/56)

Božičković, A., Simić, A., Grubić, G., Znidarsic, T., Djordjević, N., Stojanović, B. (2016): Testing of a modified methodology for determination of mean stage of development in alfalfa. Crop Science, 56, pp 891-898.
(http://dx.doi.org/10.2135/cropsci2015.03.0156)

Tekući projekti
1. Br. Projekta III 46012 ’’Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane’’
2. Br. Projekta TR 31086 ’’Optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa na farmama u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka’’

Naziv dokumenta Vreme postavljanja
Changes of crude protein content in lucerne plant during the first three vegetation cycles 2012-05-28 14:26:38