pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Mirjana Joksimović-Todorović, redovni profesor

Mirjana Joksimović-Todorović - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Elektronska pošta


Godina rođenja

1953.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet Beograd - Zemun Fiziologija domaćih i gajenih životinja
Doktorat 1997 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Veterinarske nauke,Fiziologija domaćih životinja i biohemija
Magistratura 1990 Veterinarski fakultet, Beograd Veterinarske nauke, Fiziologija domaćih životinja i biohemija
Diploma 1979 Veterinarski fakultet, Beograd Preventivna veterinarska medicina


Uža naučna oblast
Anatomija i fiziologija domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Fiziologija domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Otpornost životinjskog organizma
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Metabolizam i poremećaji mineralnih materija i vitamina
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Fiziologija i patofiziologija reprodukcije životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Humoralna regulacija funkcije organizma
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Neurohumoralna regulacija fizioloških procesa životinja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Fiziologija ishrane domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Tretiranje teladi preparatima gvožđa u cilju preveniranja i lečenja anemije
Značaj selena u ishrani živine, svinja i mlečnih krava
Selenotoksikoze kod živine
Ponašanje i dobrobit domaćih životinja

Tekući projekti
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije TR 20110: Razvoj i implementacija standarda, dobrobiti i biosigurnosti u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje goveda i svinja.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Mirjana Joksimović-Todorović je objavila 102 rada: 6 radova sa SCI liste, u časopisima sa recenzijom i zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih simpozijuma, jedan praktikum, jedan udžbenik, tri monografije. Učestvovala je kao mentor ili član komisije u izradi i odbrani 8 diplomskih radova na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Bila je član komisije u izradi i odbrani 8 magistarskih teza i 3 doktorske disertacije na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Učestvovala je u nekoliko projekata u periodu od 1999. godine do danas. Bila je rukovodilac jednog Inovacionog projekta 1999. godine i član tima Inovacionog projekta u 1999. godini. Uklljučena je u projekat Ministarstva nauke Republike Srbije TR 20110: Razvoj i implementacija standarda, dobrobiti i biosigurnosti u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje goveda i svinja.