pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Branislav Stanković, vanredni profesor

Branislav Stanković - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Funkcija

Sekretar katedre

Telefon

  • lokal: 286

Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2017 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja
Doktorat 2012 Poljoprivredni fakultet - Departman za veterinarsku medicinu Univerziteta u Novom Sadu Bolesti životinja i higijena animalnih proizvoda
Magistratura 1998 Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu Preventivna veterinarska medicina
Diploma 1992 Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu Veterinarska medicina


Uža naučna oblast
Zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Kinologija i felinologija
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Poremećaji u reprodukciji životinja
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Biosigurnost na farmama
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
zdravstvena zaštita životinja,
zoohigijena,
biosigurnost u farmskoj proizvodnji,
dobrobit i ponašanje životinja,
reprodukcija životinja

Reprezentativne reference
1. Obrenović Sonja, Katić-Radivojević Sofija, Stanković B. 2003. Sarcocystiosis in dogs in several regions of Serbia. Acta veterinaria, Vol. 53 (1): 19-26.
2. Stanković B., Hristov S., Bojkovski J., Zlatanović Z., N. Maksimović, Todorović-Joksimović M., Davidović V. 2011. The possibility of dairy farms isolation assessment - biosecurity aspect. Biotechnology in Animal Husbandry, 27(4): 1425-1431.
3. Stanković B., Hristov S., Petrujkić T., Bojkovski J., Maksimović N., Delić N. 2011. Analysis of applied biosecurity measures in boars sperm production. Biotechnology in Animal Husbandry, 27(2): 209-216.
4. Stanković B., Hristov S., Bojkovski J., Maksimović Nevena 2010. Health status and biosecurity plans on pig farms. Biotechnology in Animal Husbandry 26(1-2):29-35.
5. Hristov S., Stanković B. Welfare and biosecurity indicators evaluation in dairy production. 2009. Biotechnology in Animal Husbandry, 25, 5-6, 623-630.
6. Plavšić B., Mićović Z., Hristov S., Stanković B., Andrijašević M. 2011. Biosecurity Measures in Serbian Farm Production. 19th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, Belgrade, Serbia, May 25 – 28th, 2011, Congress Proceeding, 23 - 30.
7. Hristov S., Zlatanović Z., Stanković B. Ostojić-Andrić Dušica, Davidović Vesna, Joksimović Todorović Mirjana, Plavšić B., Dokmanović Marija 2011. Procena dobrobiti krava u slobodnom sistemu držanja. Veterinarski glasnik, 65(5-6): 399-408.
8. Davidović Vesna, Joksimović Todorović Mirjana, Hristov S., Stanković B. 2011. Crvena krvna slika u mlečnih krava tokom peripartalnog i ranog laktacionog perioda. Veterinarski glasnik, 65(5-6): 313-322.

Tekući projekti
TR 31086 - Optimizacija tehnoloških postupaka i zootehničkih resursa u cilju unapređenja održivosti proizvodnje mleka.(2011-2014)
Tempus Project JP 158714 – 2009 Academia - Industry Links in Food Safety and Quality

Stručna usavršavanja
1. USDA Certificate of training, Seminar on Life Cycle Swine Health and Risk Manegement, Novi Sad, 29 -30. avgust 2006.,
2. USDA Certificate of training, Seminar Health, Biosecurity and Milk Safety, Palić, 21-21. februar 2007.,
3. USDA Certificate of training, Swine Production HACCP Seminar, Kanjiža, 30. maj – 1. jun 2007.,
4. USDA Certificate of training, Seminar HACCP in Beef Farms, Ečka, 17-19. jun, 2009., i
5. RSPCA Certificate of training, Workshop Implementation of Animal Welfare Assessment Protocols on Farms, Ohrid, 25-27. oktobra 2010.
6. USDA Certificate of training, PADRAP Training, 17-19 septembar 2012.
7. Certificate of attendance Course Laboratory Animal Welfare, 7. Novembar 2012.

Drugi relevantni podaci
Monografija nacionalnog značaja: Stanković M., Radivojević R., Stanković B., Marković Z. 1997. Yu-populacija svinja i halotan-gen. Monografija, 107 strana, Beograd, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, 1997. ISBN: 8678810076,
Poglavlja u knjizi M42: Stanković M., Lončarević A., Stanković B., Spasić Z. 1998. Atrofični rinitis svinja, 3. Ekonomski aspekti bolesti i štete koje RAS nanosi savremenom svinjarstvu, 27-36. u: Atrofični rinitis svinja (Rhinitis atrophicans suum) Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd (Jugoslavija) 1998., ISBN: 86-81761-07-2.
Lončarević A., Stanković B. 2000. Bruceloza svinja, I - Opšti deo, 1. Etiologija, 15-16, u: Lončarević A., Avakumović Đ., Boboš S., Vidić B, Vicković D., Vuković D., Gagračin M., Dakić M., Dobrić Đ., Živanov D., Jović N., Jović R., Lako B., Lončarević S., Nešić Dragica, Petrović B., Stanković B., Stanković M., Hrgović N., Šćepanović D. (2000). Bruceloza svinja, Akademija, Beograd UDK: 619:616.981.42]:636.4, ISBN: 86-83299-01-5.
Lončarević A., Dobrić Đ., Stanković B. 2000. Bruceloza svinja, I – opšti deo, 2. Epizootiologija, 17-19, u: Lončarević A., Avakumović Đ., Boboš S., Vidić B, Vicković D., Vuković D., Gagrčin M., Dakić M., Dobrić Đ., Živanov D., Jović N., Jović R., Lako B., Lončarević S., Nešić Dragica, Petrović B., Stanković B., Stanković M., Hrgović N., Šćepanović D. (2000). Bruceloza svinja, Akademija, Beograd. UDK: 619:616.981.42]:636.4, ISBN: 86-83299-01-5.
Hrgović N., Stanković B. 2000. Bruceloza svinja, -Opšti deo, 9. Higijensko-sanitarne mere, 61-65, u: Lončarević A., Avakumović Đ., Boboš S., Vidić B, Vicković D., Vuković D., Gagračin M., Dakić M., Dobrić Đ., Živanov D., Jović N., Jović R., Lako B., Lončarević S., Nešić Dragica, Petrović B., Stanković B., Stanković M., Hrgović N., Šćepanović D. (2000). Bruceloza svinja, Akademija, Beograd. UDK: 619:616.981.42]:636.4, ISBN: 86-83299-01-5.