pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Dragan Radojković, vanredni profesor

Dragan Radojković - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Telefon

  • lokal: 279

Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Zootehničke nauke - genetika i oplemenjivanje domaćih životinja
Specijalizacija 2005 Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko – Domžale, Slovenia Ocene priplodne vrednosti svinja primenom BLUP-AM metoda
Magistratura 2001 Poljoprivredni fakultet, Beograd Zootehničke nauke - genetika i oplemenjivanje domaćih životinja
Diploma 1990 Poljoprivredni fakultet, Beograd Stočarstvo


Uža naučna oblast
Opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Stočarstvo
Studijski program:
  • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Pisanje i prezentacija radova
Studijski program:
  • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Planiranje eksperimenata i analiza podataka u zootehnici
Studijski program:
  • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Selekcija i oplemenjivanje svinja
Studijski program:
  • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Selekcija i oplemenjivanje živine
Studijski program:
  • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Selekcija i oplemenjivanje konja
Studijski program:
  • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije

Oblast istraživanja
Ocena genetskih parametara i priplodne vrednosti svinja
Ocena efekata selekcije i ukrštanja
Razvoj i primena novih biotehnologija u reprodukciji i odgajivanju svinja
Kontrola proizvodnih osobina svinja
Genetički resursi u svinjarstvu

Reprezentativne reference
1. Radojković D., Mitrović S., Nikolovski J. (1992): Analiza inkubacionih vrednosti jaja japanske prepelice. Peradarstvo, 7-8, 71-76.
2. Radojković D., Vidović-Đedović Radica, Bogdanović V. (1994): Jaja japanskih prepelica - alternativni izvor hranjivih materija. “III savetovanje mladih istraživača Srbije - Proizvodnja hrane i energije, 1994”. Zbornik radova
3. Radojković D., Petrović Milica (2002): Mogućnosti poboljšanja plodnosti svinja primenom tačnije ocene priplodne vrednosti roditelja. XV Inovacije u stočarstvu. Biotehnologija u stočarstvu, 18, 5-6, 57-65.
4. Radojković D., Petrović Milica, Mijatović M. (2004): Procena efekata selekcije na plodnost svinja pri primeni različitih metoda i intenziteta selekcije. XVI Inovacije u stočarstvu. Biotehnologija u stočarstvu, 20, 5-6, 69-78.
5. Radojković D., Milica Petrović, Mijatović M., Radović I. (2005): Fenotipska i genetska povezanost osobina plodnosti plotkinja švedskog landrasa. Biotehnologija u stočarstvu, 21, 3-4, 79-88.
6. Radojković D., Milica Petrović, Mijatović M. (2005): Estimation of genetic variability of fertility traits of pigs. 8th International Symposium “Modern Trends in Livestock Production”, Biotechnology in Animal Husbandry, Vol. 21, No. 5-6, Book 2, 93-97.
7. Radojković D., Petrović Milica, Mijatović M., Radović I. (2006): Selekcijski indeksi za procenu priplodne vrednosti svinja na osnovu plodnosti. Biotehnologija u stočarstvu, 22 s.i., 187-198.
8. Radojković D., Petrović Milica, Mijatović M., Radović I. (2007): Phenotypic variability of fertility traits of pure breed sows in first three farrowings. Biotechnology in Animal Husbandry, Vol. 23, No. 3-4, 41-50.
9. Radojković D., Petrović M., Mijatović M., Radović Č. (2007): Fixed part of the model for breeding value estimation in pigs based on litter size. 2nd International Congress on Animal Husbandry "New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Farming", Belgrade - Zemun, October 03-05 2007. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 23, 5-6, b. 1, 429-436.
10. Radojković D., Petrović M., Mijatović M., Radović Č. (2008): Korelacija ranga krmača čije su priplodne vrednosti bile procenjene različitim metodama. XVIII Inovacije u stočarstvu, Beograd, 27-28 Novembar. Biotehnologija u stočarstvu, vol. 24, posebno izdanje, 197-205.

Tekući projekti
2008 – 2011: Razvoj i primena novih biotehnologija za povećanje proizvodnje kvalitetnog svinjskog mesa (EBP:20087, rukovodilac projekta). Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije.

Drugi relevantni podaci
Docent dr Dragan Radojković je sam ili u saradnji objavio 45 radova (naučni i pregledni)i koautor je jednog praktikuma. Učestvovao je u realizaciji ukupno 11 projekata od kojih je 6 naučno-istraživačkih, 3 istraživačka vezana za animalne genetičke resurse i 2 edukaciona projekata vezana za savetodavnu službu u stočarstvu