pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Zoran Popović, redovni profesor

Zoran Popović - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Funkcija

Direktor instituta

Telefon

 • lokal: 344

Elektronska pošta


Godina rođenja

1964.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2011 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2000 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 1998 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1989 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Biotehničke nauke


Uža naučna oblast
Odgajivanje i reprodukcija domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Lovna privreda
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Kinologija i felinologija
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Ishrana divljači
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Selekcija divljači
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Planiranje i organizacija u lovnom gazdovanju
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ishrana divljači u intenzivnim uslovima gazdovanja
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Selekcija divljači u intenzivnim uslovima gazdovanja
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Gajenje i zaštita divljači
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Farmsko gajenje divljači
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije
Naseljavanje divljači
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Gazdovanje populacijama divljači u otvorenim lovištima
Gazdovanje populacijama divljači u ograđenim lovištima
Farmsko gajenje divljači
Reintrodukcija divljači
Ishrana divljači
Ispitivanje uticaja endogenih i egzogenih faktora na rast parogova srndaća i jelena


Reprezentativne reference
1. Gajić I., Popović Z. (2010): LOVNA PRIVREDA (udžbenik). Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu. 1-352 .

2. Popović Z., Đorđević N. (2009): ISHRANA DIVLjAČI (monografija). Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu.1-248.

3. Popović Z., Đorđević N. (2010): GAZDOVANjE POPULACIJAMA DIVLjAČI U CILjU SMANjENjA ŠTETA (monografija). Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu. 1-218.

4. Popović Z., Đorđević N., Đorđević M., Grubić G., Stojanović B. (2009): Estimation of the quality of the nutrition of roe deer based on chemical composition of the rumen content. Acta Veterinaria (Beograd), 59, 5-6: 653-663.

5. Đorđević M., Pekeč S., Popović Z., Đorđević N. (2010): Influence of dietary protein levels on production results and mortality in pheasants reared under controlled conditions. Acta Veterinaria (Beograd), 60, 1: 79-89

6. Iarca I, Popović, Z., Dusmanescu D., Subić J., Andrei J. and Done I. (2011): The evaluation of economic investments projects in intensive breed of game: A study case for European deer (Cervus elaphus L.) and wild boar (Sus scrofa L.) in the context of the best investment decision. African Journal of Business Management Vol. 5(3), pp. 934-943

7. Popović Z., Bogdanović V. (2002): Influence of hunting districts on variabitlity of trophy value of roe deer (Capreolus capreolus L.). Contemporary Agriculture, No.3-4; str. 199-201; Novi Sad.

8. Popović Z., Gačić D., Novaković N. (2002): Trophy value of red deer (Cervus elaphus L.) from Deliblatska pescara, Biotechnology in animal husbandry, Vol. 18 (5–6), 299–307.

9. Popović Z. (2006): Management of game populations in hunting grounds of the hunting association of Serbia, Biotechnology in Animal Husbandry Vol 22, Special issue, 113-128.

10. Popović Z., Đorđević N., Perišić P., Beuković M. (2007): FECUNDITY, LOSSES AND REAL GAIN IN ROE DEER POPULATION. Contemporary Agriculture, No.1-2; pp. 218-223; Novi Sad.

Tekući projekti
1. TR 31009: Savremeni koncepti gazdovanja populacijama divljači u cilju veće ekonomske valorizacije.

2. Endangered game species in Bosnia and Herzegovina.

3. Population density and feeding habits of the golden jackal (Canis aureus L. 1758) in different habitat types in the Pannonian ecoregion.

Stručna usavršavanja
2002 godine završio je kurs i položio ispit “za merenje i ocenjivanje trofeja, za evropske vrste krupne divljači” koji je organizovala - The International Commission “Exhibitions and Trophies” of the CIC

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Zoran Popović je objavio više od 120 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova i dve monografije. Učestvovao je u realizaciji jednog međunarodnog i šest domaćih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. U okviru saradnje sa privredom realizovao izradu više lovnih osnova, privremenih godišnjih planova gazdovanja lovištem i godišnjih planova gazdovanja lovištem, kao i projekata lovišta. Rukovodio je ili je bio član komisija za odbranu 42 diplomska rada, 2 magistarske teze i 2 specijalistička rada. Kao mentor i član komisije učestvovao je u oceni prijave dve doktorske disertacije. Od 2001. do 2003 godine bio je angažovan na Šumarskom fakultetu univerziteta u Beogradu, u cilju obavljanja nastave iz predmeta Lovstvo i zaštita lovne faune. Takođe, na istom fakultetu obavljao je nastavu na poslediplomskim studijama na grupi za Lovstvo i zaštita lovne faune iz predmeta: Ekologija divljači, Gajenje divljači, Usklađivanje šumskog i lovnog gazdovanja i Planiranje i organizacija gazdovanja lovištima. Takođe, bio je angažovan na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci na izvođenju nastave iz predmeta Lovstvo.
Član je lovačkog saveza Srbije i više godina bio predsednik komisije za naučno-istraživački rad Lovačkog saveza Srbije. Predsednik je Lovačkog saveza Srbije od 2009 godine.