pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Predrag Perišić, vanredni profesor

Predrag Perišić - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Funkcija

VD šefa katedre

Telefon

 • lokal: 196

Elektronska pošta


Godina rođenja

1970.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2008 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 1998 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1995 Poljoprivredni fakultet,Zemun-Beograd Stočarstvo


Uža naučna oblast
Odgajivanje i reprodukcija domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Kinologija i felinologija
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Animalni genetički resursi
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Govedarstvo
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Zakoni i propisi u zootehnici
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Ovčarstvo i kozarstvo
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Proizvodnja i poznavanje mleka
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Stočarstvo marginalnih oblasti
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Tehnologija govedarske proizvodnje
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Tehnologija ovčarske i kozarske proizvodnje
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Upravljanje proizvodnim procesima u zootehnici
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Reprodukcija i odgajivanje goveda
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije

Oblast istraživanja
Odgajivanje i reprodukcija domaćih životinja (preživara)
Ispitivanje uticaja genetskih i negenetskih faktora na reproduktivne i proizvodne osobine goveda u konvencionalnoj proizvodnji
Sistemi i tehnologije proizvodnje u govedarstvu
Animalni genetički resursi ( očuvanje autohtonih rasa goveda )

Reprezentativne reference
1.Perišić P., Skalicki Z., Petrović, M.M.,, Bogdanović, V., Dragana Ružić-Muslić (2009). SIMMENTAL BREED IN DIFFERENT PRODUCTION SYSTEMS, 9th International Symposium “Modern Trends in Livestock Production”, 07-09-October 2009. Biotechnology in Animal Husbandry, Vol. 25, 5-6, p.315-326.

2.Perišić P., Skalicki Z., Petrović, M.M.,, Bogdanović, V, Trifunović G (2008). Simmental breed in combined and specialized production. XVIII Innovations in livestock breeding, 27-28. November. Biotechnology in Animal Husbandry, 24 (Special edition), 25-38.

3.Perišić P., Skalicki Z., Trifunović G. (2007): Cattle breeds for dairy production. Symposium «Milk and milk products», Kladovo, Proceedings p. 55-61.

4.Bogdanović, V., Radica Đedović, P., Perišić, M.M., Petrović (2007). Breeding strategy in small and closed livestock populations. 2nd International Congress on Animal Husbandry „New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock farming”, Belgrade, October 03-05 2007, Biotechnology in Animal Husbandry, 23 (5-6, Book 1), 269-275

5.Latinović D., Đedović R., Trifunović G., Skalicki Z., Perišić P. (2006): Possible genetic and phenotypic improvement of dairy traits in autochthonous and noble cattle breeds. Chapter in the Monograph »Autochthonous white cheeses in brine« Belgrade.

6.Perišić, P., Skalicki, Z., Petrović, M.M., Bogdanović, V., Trifunović G., Đedović, R. (2006). The influence of red Holstein gene share on reproduction and production traits of first calf heifers. 57th Annual Meeting of the EAAP, Antalya, Turkey, 17-20.09.2006.Book of abstracts No. 12, 34.

7.Perišić, P., Skalicki, Z., Bogdanović, V., Petrović, M.M. (2006). Simmental breed and directions of its improvement. XVII Innovations in livestock breeding, Biotechnology in Animal Husbandry, 22 (Special edition), 231-244.

8.Perišić, P., Skalicki, Z., Stojanović, S., Trifunović, G., Bogdanović, V., Karović, D. (2004). Morphometrical characteristics in controlled population of Podolska breed. XVI Innovations in livestock breeding, Biotechnology in Animal Husbandry, Vol.20 (5-6), 55-60.

9.Perišić P., Skalicki Z., Petrović M.M.,(2002): Uticaj uzrasta pri prvoj oplodnji na neke reproduktivne i proizvodne osobine krava simentalske rase u prve tri laktacije. Biotehnologija u stočarstvu, 18 (1-2), 17-23.

10.Perišić P., Skalicki Z., Latinović D., Trifunović G., Bogdanović V. (2002): Uticaj udela gena crvenog holštajna na reproduktivne i proizvodne osobine krava simentalske rase. Biotehnologija u stočarstvu, vol. 18, 5-6, 37-43

Tekući projekti
2008-2011: Razvoj održivih sistema stočarske proizvodnje u cilju dobijanja mleka i mesa sa osobinama funkcionalne hrane (T.R. 20042)
2008-2011: Gazdovanje populacijama divljači u cilju smanjenja gubitaka na divljači i šteta od divljači. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.(T.R. 20019)

Drugi relevantni podaci
Dr Predrag Perišić je sam ili u saradnji sa drugim autorima objavio više od 80 radova u časopisima sa recenzijom, kao i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova i jedno poglavlje u monografiji. Učestvovao je u realizaciji ukupno 15 projekata od kojih je 8. naučno-istraživačkih, finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju, 3 istraživačka projekta iz oblasti animalnih genetičkih resursa u kojima je bio rukovodilac (period 2004-2007.) i 4 edukaciona projekta koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (period 2005-2008).
U toku studija bio je stipendista Ministarstva prosvete i Ministarstva za nauku i tehnologiju. Bio je "Student generacije" Poljoprivrednog fakulteta u školskoj 1994/1995-oj godini, najbolji diplomirani student Odseka za stočarstvo u periodu 1989-1999. godine. i dobitnik nagrade Zadužbine "Prof. dr Vojislav K. Stojanović" dodeljene od strane Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije za 1995. godinu, kao i drugih nagrada.
Bio je član Saveta Poljoprivrednog fakulteta (od 2002. do 2006 godine), potpredsednik Naučno-stručnog Saveta za stočarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (2005.,2006. godine), član Upravnog odbora Srpskog zootehničkog društva (od 2006. godine) i potpredsednik Agronomskog društva Srbije (od 2004. godine).