pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Zoran Marković, redovni profesor

Zoran Marković - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Telefon

 • lokal: 290
 • fiksni: 011 2615 315 lok 290

Elektronska pošta


Godina rođenja

1963.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 1997 Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Biološke nauke
Magistratura 1992 Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Biološke nauke
Diploma 1987 Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Biološke nauke


Uža naučna oblast
Primenjena zoologija i ribarstvo

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Gajenje ukrasnih vodenih biljaka, beskičmenjaka i riba
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Ribarstvo
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Ribolov i gazdovanje ribolovnim vodama
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Tehničko tehnološka rešenja pri izgradnji i opremanju objekata u akvakulturi
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Akvakultura
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Ishrana riba i drugih vodenih organizama
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Reprodukcija riba i drugih vodenih organizama
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Tehnologije proizvodnje u akvakulturi
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ekološka akvakultura
Studijski program:
 • Zaštita životne sredine u poljoljoprivredi - Modul:
Diplomske akademske studije
Ishrana riba
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Reprodukcija riba
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Gajenje riba
Studijski program:
 • Zootehnika - Modul:
Specijalističke akademske studije
Metode istraživanja u zootehnici
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Tehnologija gajenja u akvakulturi
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije
Proizvodni sistemi u akvakulturi
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije
Monitoring sistema u akvakulturi i zaštita recipijenata
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije
Prerada riba
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Ribarstvo,
Akvakultura,
Hidrobiologija,
Hidroekologija

Reprezentativne reference
1.Marković, Z., Poleksić, V. (2009) Ribarstvo u Srbiji (Fishery in Serbia), treće izdanje, Zoran Marković, 1-267.

2.Markovic, Z., Dulic, Z., Zivic, I., Mitovic-Tutundzic, V., (2009): Influence of abiotic and biotic environmental factors on weight gain of cultured carp on a carp farm. Arch. Biol. Sci., 61 (1), 113 – 121p.

3.Ivana Zivić, Zoran Marković, Zdenka Filipovi - Rojka and Miroslav Zivić
(2009). Influence of a Trout Farm on Water Quality and Macrozoobenthos Communities of the Receiving Stream (Trešnjica River, Serbia), International Review of Hydrobiology 94, 6, 673-687

4. Z. Dulić, V. Poleksić, B. Rašković, N. Lakić, Z. Marković, I. Živić, M. Stanković (2009): Assessment of the water quality of aquatic resources using biological methods. Desalination and Water Treatmant, 11, 264-274 pp.

5. Živić, I., Marković, Z., Simić, V., Kučinić, M. (2009). New records of Helicopsyche bacescui (Trichoptera, Helicopsychidae) from the Balkan Peninsula with notes on its habitat. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55 (1), 77–87.

6. Markovic, Z.; Poleksic, V. (2008). FAO. National Aquaculture Sector Overview - Serbia. Text by Markovic, Z.; Poleksic, V. In FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 1 June 2008. [2008]. <http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_serbia/en>

7. Živić, I., and Marković, Z. (2007): Distribution of the species Gammarus balcanicus and Gammarus fossarum on the territory of Serbia (central part of the Balkan peninsula), Crustaceana 80 (1): 67-76.

8. Živić, I., Marković, Z., Brajković, M. (2006). Influence of the temperature regime on the composition of the macrozoobenthos community in a thermal brook in Serbia. Biologia, Bratislava, 61/2: 179-191.

9. Marković, Z., Mitrović – Tutundžić, V. (2003): Gajenje riba, Zadužbina Andrejević, Beograd, 1 – 137.

10. Marković, Z., (1998). Izvori brdsko planinskih područja Srbije: ekološka studija makrozoobentosa, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 1 – 318.

Tekući projekti
• Projekat ROSA (Reinforcement of sustainable aquaculture), Grant Agreement Number 205135 iz okvira FP7-REGPOT-2007-3 projekata
• Unapređenje poluintenzivne proizvodnje šarana (Cyprinus carpio) u održivoj akvakulturi - Projekat koji finansira Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja RS, evidencioni broj: TP–20047

Stručna usavršavanja
2001. “Feed Milling Technology Course”, Agricultural University of Norway, Department of Animal Science, For Tek, Centre for Feed Technology, Norway.
2002. “Aquaculture and fish nutrition”, Faculty of Agriculture Belgrade and Institute of Aquaculture Research “Akvaforsk”, Norway.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Zoran Marković je do sada objavio 132 naučna rada u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova, dva udžbenika, dve monografije i četiri stručne knjige. Bio je mentor pri izradi 2 doktorske disertacije, 2 magistarske teze, 2 specijalistička rada i preko 30 diplomskih radova na Poljoprivrednom fakultetu, Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Centru za multidisciplinarne studije u Beogradu. Predavao je predmete iz oblasti hidrobiologije, hidroekologije, ribarstva i akvakulture, pored Poljoprivrednog i na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Centru za multidisciplinarne studije u Beogradu, AAOM-u u Beogradu, Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci. Učestvovao u realizaciji 5 međunarodnih projekata, od kojih je jedan iz programa FP6 i jedan iz programa FP7, Evropske Unije. Od navedenih projekata u dva je bio lokalni koordinator, a u jednom (FP7) je koordinator. Učestvovao je i u realizaciji 4 projekta koje je finansiralo Ministarstvo za nauku, od kojih je u 2 bio koordinator. Uradio je preko 25 idejnih i glavnih projekata za podizanje ribnjaka i kaveznih sistema za gajenje riba. Koordinirao je unapređenjem proizvodnje na više pastrmskih i šaranskih ribnjaka. Bio je predsednik 4 naučna odbora međunarodnih konferencija iz oblasti ribarstva. Potpredsednik je Grupacije za ribarsvo pri Privrednoj komori Srbije. Član je European Aquaculture Society. Član je Odbora Srpske Akademije Nauka za proučavanje faune Srbije.