pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Ivan Šoštarić, docent

Ivan Šoštarić - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3191
 • fiksni: 4413191

Elektronska pošta


Godina rođenja

1971.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2012 Poljoprivredni fakultet Botanika
Doktorat 2012 Biološki fakultet Biologija
Diploma 2001 Biološki fakultet Biologija


Uža naučna oblast
Poljoprivredna botanika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Poljoprivredna botanika
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Sistematika cvetnica
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Medonosno bilje i polinacija
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Biodiverzitet
Fitocenolgija
Morfo-anatomija, ekologija i fitohemija lekovitog i aromatičnog bilja
Biljni genetički resursi, posebno lekovitog i aromatičnog bilja
Flora i vegetacija prirodnih travnjaka

Reprezentativne reference
Nebojša Nedić, Marina Mačukanović-Jocić, Dragana Rančić, Bjørn Rørslett, Ivan Šoštarić, Zora Dajić Stevanović & Mića Mladenović 2013 Melliferous potential of Brassica napus L.subsp. napus (Cruciferae) Arthropod-Plant Interactions 7:323–333 ISSN 1872-8855 DOI 10.1007/s11829-013-9247-2

Goldblatt, P., Savolainen, V., Porteous, O., Sostaric, I., Powell, M., Reeves, G., Manning, J.C., Barraclough, T.G., Chase, M.W. (2002) Radiation in the Cape flora and the phylogeny of peacock irises Moraea (Iridaceae) based on four plastid DNA regions. Molecular Phylogenetics and Evolution 25. (2): 241-360.

Maksimović, Z., Stojanović, D., Šoštarić, I., Dajić, Z., Ristić, M. (2008): Composition and radical-scavenging activity of Thymus glabrescens Willd. (Lamiaceae) essential oil. Journal of the Science of Food and Agriculture 88 (11): 2036-2041.

Dajić-Stevanović, Z., Peeters, A., Vrbničanin, S., Šoštarić, I., Aćić, S. (2008): Long term grassland vegetation changes: Case study Nature Park Stara Planina (Serbia). Community Ecology 9 (Suppl): 23-31.

Dajić-Stevanović, Z., Šoštarić I., Marin P.D., Stojanović D., Ristić M. (2008): Population variability in Thymus glabrescens Willd. from Serbia: Morphology, anatomy and essential oil composition. Archives of Biological Sciences 60 (3): 475-483

Dajić Stevanović, Z., Šoštarić, I. (2006). Review of some useful methods in taxonomical interpretation of difficult taxa of medicinal and aromatic plants. Case: Thymus L. Proceedings of the 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, 28-31 May, Iasi, Romania, pp. 63-71. (plenary lecture).

Aćić, S., Vrbničanin, S., Dajić-Stevanović, Z., Ljubojević, L., Šoštarić, I. (2004): Štetne i nepoželjne vrste livadskih zajednica Stare Planine. Acta herbologica, 13 (1): 101-109.

Tekući projekti
Morfološka, hemijska, farmakološka i agronomska karakterizacija panonskog timijana, sa ciljem njegove održive proizvodnje- 31089

2013-2016 "ADVANCING RESEARCH IN AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCES AT FACULTY OF AGRICULTURE, UNIVERSITY OF BELGRADE-AREA ” Project No 316004

Stručna usavršavanja
2000, 2002, 2008, 2009: Jodrell Laboratory, Royal Botanical Gardens, Kew, Surrey, UK

Drugi relevantni podaci
Ivan Šoštarić diplomirao je 2001. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijska grupa Biologija. Od januara 2002. zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za agrobotaniku, i to u periodu od 15.01. 2002. do 31. 12. 2002. u zvanju asistenta pripravnika za predmet Botanika na Katedri za botaniku, od 16. 01. 2002. do 28. 05. 2008. u zvanju stručnog saradnika, i od 29. 05. 2008. godine do sada u zvanju saradnika u nastavi. Ivan Šoštarić je član radne grupe za lekovito i aromatično bilje projekta SEEDnet za biljne genetičke resurse i Društva za lekovito i aromatično bilje zemalja jugoistočne Evrope (AMAPSEEC). Više puta (2000, 2002, 2008, 2009) je bio na kraćim studijskim boravcima, odnosno stručnom usavršavanju u Royal Botanical Gardens, Kew (Engleska) u oblasti fitohemije i molekularne taksonomije.
Ivan Šoštarić kao asistent pripravnik, odnosno saradnik u nastavi izvodio je praktičnu nastavu iz predmeta Botanika, a kasnije, po novom, reformisanom programu, učestvuje u izvođenju nastave na predmetima Poljoprivredna botanika, Sistematika cvetnica i Osnovi poljoprivredne botanike. Pored toga, učestvuje u izvođenju dela praktične nastave na izbornom predmetu Medonosno bilje i polinacija, koji se sluša u drugom semestru na trećoj godini na odsecima za Voćarstvo i vinogradarstvo i Hortikulturu. Ivan Šoštarić aktivno učestvuje u pripremi i izvođenju terenskih vežbi, pripremi materijala za vežbe, kao i pripremi materijala za elektronsko učenje za predmete na Katedri za agrobotaniku (kao rezultat aktivnog učešća na seminaru Unapređenje nastave i elektronsko učenje, održanog maja 2009. godine na našem fakultetu). Koautor je dva praktikuma.