pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Vera Rakonjac, redovni profesor

Vera Rakonjac - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3363
 • fiksni: 4413363

Elektronska pošta


Godina rođenja

1963.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2002 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Magistratura 1993 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Diploma 1987 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Genetika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Genetika
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Genetički resursi biljaka
Studijski program:
 • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Kvantitativna genetika
Studijski program:
 • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Genetički resursi biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Metode istraživanja u ratarstvu i povrtarstvu
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Genetički resursi voćaka i vinove loze
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Doktorske akademske studije
Genetika biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Citogenetika u oplemenjivanju biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Kvantitativna genetika
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Genetički resursi i banka gena voćaka i vinove loze
Genetička varijabilnost i nasleđivanje osobina
Hibridizacija voćaka i vinove loze
Klonska selekcija
Primena izoenzima u genetičkoj identifikaciji sorti i hibrida

Reprezentativne reference
1. Nikolić D., Rakonjac V., Milatović D., Fotirić M. (2010) Multivariate analysis of vineyard peach [Prunus persica (L.) Batsch.] germplasm collection. Euphytica 171(2):227-234.

2. Milutinović M., Miljković J., Nikolić D., Rakonjac V., Fotirić M. (2009) Inheritance of some grapevine properties in progeny from direct and reciprocal crossing of cultivars 'Smederevka' and 'Red Traminer'. Acta Horticulturae 827:497-500.

3. Rakonjac V., Živanović T. (2008) Stability of yield and fruit quality in promising peach cultivars. Journal of Central European Agriculture 9(1):161-168.

4. Rakonjac V., Nikolić D. (2008) Variability and path coefficient analysis of yield components in 'Oblačinska' sour cherry sub-clones. Journal of the American Pomological Society 62(1):30-35.

5. Rakonjac V., Nikolić D., Milutinović M., Fotirić M. (2008) Suitability of different vineyard peach genotypes for generative rootstocks production. Acta Horticulturae 771:225-229.

6. Nikolić D., Rakonjac V. (2007) Divergence of myrobalan (Prunus cerasifera Ehrh.) types in the territory of Serbia. Genetika 39(3): 333-342.

7. Nikolić D., Rakonjac V., Milutinović M., Fotirić M. 2005. Genetic divergence of Oblačinska sour cherry (Prunus cerasus L.) clones. Genetika 37(3):191-198.

8. Bešlić Z., Todić S., Rakonjac V. 2005. Inheritance of some morphological traits in hybridization of grapevine cultivars Drenak crveni and Afuz-Ali. Genetika 37(2):137-144.

9. Rakonjac V., Obradović A., Nikolić D., Milutinović M., Fotirić M. (1998) Properties of late-ripening peach hybrids. Acta Horticulturae 465(1):201-207

10. Rakonjac V., Šurlan Momirović G., Ralević I., Ralević N., Milutinović M. (1996) Morphological and biochemical variability in different populations of a wild sweet cherry (Prunus avium L.). Acta Horticulturae 410:413-421

Tekući projekti
2008-2011: Nove sorte, selekcije i tehnologije gajenja kao faktori intenziviranja voćarske proizvodnje. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

2008-2011: Primena savremenih ampelotehničkih mera u cilju proizvodnje grožđa poboljšanog kvaliteta. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Vera Rakonjac je objavilao oko 100 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova. U saradnji sa drugim autorima objavila je i jeda praktikum. Učestvovala je u realizaciji 6 projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i 5 projekata Ministarstva poljoprivrede. Bila je član komisija za odbranu 7 diplomska rada, 2 magistarske teza i 3 doktorske disertacija. Takođe je nekoliko puta bila član komisija za izbore u zvanja saradnika na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Član je međunarodnog hortikulturnog društva i društva genetičara Srbije