pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Vladan Pešić, vanredni profesor

Vladan Pešić - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3194
 • fiksni: 4413194

Elektronska pošta


Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 1998 Sveruski institut za biotehnologiju VIR - Akademija poljoprivrednih nauka u Sankt Peterburgu, Rusija Biološke nauke
Magistratura 1995 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Diploma 1990 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Genetika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Genetika
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Genetika
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Kvantitativna genetika
Studijski program:
 • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Biotehnologija i biosigurnost
Studijski program:
 • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Metode istraživanja u ratarstvu i povrtarstvu
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Genetika biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Genetički resursi i banka gena
Biotehnologija
Ekološka genetika i selekcija
Kvantitativna genetika
Populaciona genetika
Genetika ponašanja

Reprezentativne reference
1. Pešić V, Đorđević R., Marković Z., Đinović I. 1994. The influence of "af af" genes on pea (Pisum savtivum L.) pod formation. Genetika, Beograd, Vol. 26, No. 2, 135-140.
2. Milovanović S., Kuburuović N., Maksimović D., Pešić V. 1995. Pojavljenije genov skrescivaemosti v geksapoloidnoj tritakle. Sibirskij vestnik s.-h. Nauki, Novosibirsk, Rusia, No. 1-2, 33-36
3. Vladan Pešič. 1997. Sistemnый analiz genetičeskoй geterogennosti i эkologičesoй plastičnosti ishodnogo materiala dlя selekcii tabaka. Avtoreferat dissertacii, VIR, Sankt-Peterburg, Rossiя, 1-24.
4. Vučinić Marijana, Pešić V. 1997. Manipulacije animalnim i biljnim genomima i genima u poljoprivredi. Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1-143
5. Đorđević R., Pešić V., Đokić A., Sretenović-Rajčić Tatjana 1997. Eliksir F1 – the new sweet corn hybrid (Zea nazs var. Sacharata sturt.) Acta Horitculturae, Leuven, Belgium, Vol. 2., No. 462, 895-898.
6. Klichevsky A., Hotylyova L, Pešić V., Kogotko L, Schoor A., Gavrilov A., Kruk A. 1999. Breeding of vegetables with minimum pollutant accumulation. Developments in Plant Breeding, Kluwer Ac Publishers Netherlants, Vol. 8, 313-322.
7. Boskovic J., M. Boskovic, M.Babovic., Z. Jerkovic and V. Pesic. 2001. Pyramiding strategy for durable resistance to wheat leaf rust pathogen. Developments in Plant Breeding, Kluwer Ac Publishers Netherlants, Vol. 9, 337-343.
8. Vučinić Marijana, Pešić V. 2001. Ekološki aspekti održive poljoprivrede. Institut za istraživanja u poljoprivredi «Srbija», Beograd, 1-134
9. Pesic V and P. Jankovic. 2006. Sustainable agricultural production form the standpoint of biodiversity, Facta Universitatis, Vol. 3, No. 6, 530-535.
10. Pešić V., Janković P. 2008. ISO 9001 AND ISO 14001 for small adn medium-sized enterprises, First Workshop on Applying Standards of the EU in Agriculture and Food Production in Countries of Western Balkan, Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara, Beograd, 1-66.

Tekući projekti
2008-2010: Razvoj novih tehnologija za unapređenje proizvodnje strnih žita. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, evidencioni broj: TR – 20063A
2008-2012: Srpski biografski rečnik. SANU – Matica srpska, urednik akademik Čedomir Popov

Stručna usavršavanja
1994 – 1996 (po tri meseca godišnje): Sveruski državni centar za biotehnologiju VIR - Akademija poljoprivrednih nauka u Sankt Peterburgu, Rusija
1997 – tri meseca: Katedra za biofiziku Moskovskog državnog Univerziteta “M. V. Lomonosov”, Rusija
1998 – devet meseci: Centar za biotehnologiju Poljoprivrednog fakulteta, Državnog Univerziteta Juta u Solt Lejk Sitiju (Kampus Logan), SAD
2000 – tri meseca: Akademija Nauka Belorusije u Minsku, Institut za genetiku i citologiju, Belorusija
2005 – dva meseca: Gostujući profesor na Poljoprivrednoj akademiji – Katedra za Genetiku i Biotehnologiju u Gorkom, Belorusija (predmet Ekološka selekcija biljaka)

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Vladan Pešić je objavio više od 120 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova, jedan udžbenik, jednu monografiju i dva poglavlja u međunarodnim monografijama. Dobitnik je nagrade „Lazar Stojković”-Matice Srpske za monografsko delo “Ekološki aspekti održive poljoprivrede”, kao i godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolje tehnološko unapređenje “Indikatori održive i organske poljoprivrede“.Učestvovao je u realizaciji dva međunarodna i više domaćih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Autor je dopunske sorte duvana „Medijana“, kao i koautor više sorti amarantusa, strnih žita i kukuruza. Rukovodio je ili je bio član komisija za odbranu većeg broja diplomskih rada, desetak magistarskih teza i 8 doktorskih disertacija. Takođe je bio više puta član komisija za izbore u viša zvanja saradnika na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i drugim visokoškolskim i naučno-istraživačkim institutima u našoj zemlji. Član je međunarodnog društva za duvan CORESTA, društva genetičara Srbije, međunarodne organizacije za organsku poljoprivredu IFOAM. Bio je potpredsednik evropske asocijacije za alternativne biljne vrste i glavni urednik publikacija „Standardi i propisi u poljoprivredi i proizvodnji hrane“ (projekat CEI) Saveza poljoprivredih inžinjera i tehničara Srbije. Član je međunarodne asocijacije univerzitetskih profesora u poljoprivrednim naukama (ICA) i asocijacije za životnu sredinu i poljoprivredu Evroregiona Niš-Sofija-Skoplje.
Bio je član upravnih odbora više visokoškolskih institucija, preduzeća i sportskih kolektiva. Sada je odbornik Skupštine grada Niša i pretsednik ženskog rukometnog kluba „Crveni krst“ Niš.