pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Lazar Kaluđerović, asistent

Lazar Kaluđerović - Fotografija

Matični institut

Zemljište i melioracije

Telefon

  • lokal: 241

Elektronska pošta


Godina rođenja

1983.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Diploma 2009 Rudarsko-geološki fakultet Geološke nauke


Uža naučna oblast
Mineralogija, Geologija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi mineralogije
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Geologija
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Osnovi hidrogeologije
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Osnovi geologije
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Geologija
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Mineralni sastav zemljišta.
Uticaj supstrata na osobine zemljišta.
Mineralni sastav zemljišta i njegova zavisnost od supstrata zemljišta
Uticaj mineralnog sastava na ekologiju zemljišta.
Modifikacija minerala zemljišta i njegova primena u poboljšanju životne sredine

Tekući projekti
1. 176010 Minerali Srbije: sastav, struktura, geneza, primena i doprinos održanju životne sredine

2. 43007 Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje

Naziv dokumenta Vreme postavljanja
Kaluđerović - termini kolokvijuma.doc 2013-11-29 12:39:13