pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Goran Vladisavljević, vanredni profesor (angažovani profesor)

Goran Vladisavljević - Fotografija

Telefon

  • fiksni: +44(0)1509 222518

Elektronska poštaAkademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2010 Univerzitet Lafboro Hemijsko inženjerstvo
Doktorat 1997 Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd Hemijsko inženjerstvo
Magistratura 1992 Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd Hemijsko inženjerstvo
Diploma 1987 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prehrambena Tehnologija


Uža naučna oblast
Hemijsko inženjerstvo


Oblast istraživanja
Membranski procesi
Emulzije
Membransko emulgovanje
Mikrofluidni procesi
Mikročestice

Reprezentativne reference
1. G.T. Vladisavljević, I. Kobayashi, M. Nakajima, Generation of highly uniform droplets using asymmetric microchannels fabricated on a single crystal silicon plate: effect of emulsifier and oil types, Powder Technology, 183, No. 1, 37-45 (2008).
2. G.T. Vladisavljević, I. Kobayashi, M. Nakajima, R.A. Williams, M. Shimizu, T. Nakashima, Shirasu Porous Glass membrane emulsification: Characterisation of membrane structure by high resolution x-ray microtomography and microscopic observation of droplet formation in real time, Journal of Membrane Science, 302, No. 1-2, 243-253 (2007).
3. G.T. Vladisavljević, J. Surh, D.J. McClements, Influence of emulsifier type on droplet disruption in repeated Shirasu porous glass membrane homogenization, Langmuir, 22, No. 10, 4526-4533 (2006).
4. G.T. Vladisavljević, M. Shimizu, T. Nakashima, Production of multiple emulsions for drug delivery systems by repeated SPG membrane homogenization: Influence of mean pore size, interfacial tension and continuous phase viscosity, Journal of Membrane Science, 284, No. 1-2, 373-383 (2006).
5. G.T. Vladisavljević, R.A. Williams, Manufacture of large uniform droplets using rotating membrane emulsification, Journal of Colloid and Interface Science, 299, No. 1, 369-402 (2006).
6. G.T. Vladisavljević, R.A. Williams, Recent developments in manufacturing emulsions and particulate products using membranes, Advances in Colloid and Interface Science, 113, No. 1, 1-20 (2005).
7. G.T. Vladisavljević, M. Shimizu, T. Nakashima, Permeability of hydrophilic and hydrophobic Shirasu-porous-glass (SPG) membranes to pure liquids and its microstructure, Journal of Membrane Science, 250, No. 1-2, 69-77 (2005).
8. G.T. Vladisavljević, M. Shimizu, T. Nakashima, Preparation of monodisperse multiple emulsions at high production rates by multi-stage premix membrane emulsification, Journal of Membrane Science, 244, No. 1-2, 97-106 (2004).
9. G.T. Vladisavljević, H. Schubert, Influence of process parameters on droplet size distribution in SPG membrane emulsification and stability of prepared emulsion droplets, Journal of Membrane Science, 225, No. 1-2, 15-23 (2003).
10. G.T. Vladisavljević, H. Schubert, Preparation and analysis of oil-in-water emulsions with a narrow droplet size distribution using Shirasu-porous-glass (SPG) membranes, Desalination, 144, No. 1-3, 167-172 (2002). Među 60 najcitiranijih radova u ovom časopisu od 1967 do danas.

Tekući projekti
2010-2012: Rukovodilac projekta EP/H029923/1: «Mikrofluidne metode dobijanja jezgro-omotač mikrokapsula primenom prirodnih i sintetičkih biorazgradljivih polimera». Istraživački savet za inženjerske i fizičke nauke (EPSRC), Velika Britanija.

2011-2014: Rukovodilac projektnog zadatka na projektu III43009, MNTR, Srbija.

Stručna usavršavanja
2010, 2007 Eksperimentalna grupa za fiziku mekog kondenzovanog stanja, Odsek za fiziku, Univerzitet Harvard, SAD

2007 Laboratorija za primene mikroelektromehaničkih sistema, Institut za tehnologiju mikrosistema, Univerzitet Frajburg, Nemačka

2006 Grupa za mikronauku hrane, Nacionalni institut za prehrambena istraživanja, Tsukuba, Japan

2005 Odsek za prehrambenu tehnologiju, Univerzitet Masačusets, SAD

2004 Industrijski centar za nauku i inženjerstvo čestica, Univerzitet Lids, Velika Britanija

2002/03 Industrijsko-tehnološki centar Mijazaki

2000/2002 Institut za prehrambeno procesno inženjerstvo, Univerzitet Karlsrue, Nemačka

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Goran Vladisavljević je od 1987. do 2006. godine radio na Odseku za prehrambenu tehnologiju i biohemiju kao asistent, docent i vanredni profesor za Tehnološke operacije. Od 2006. do 2011. godine je kao gostujući profesor držao nastavu za studente poslediplomskih studija u okviru Brain Gain programa Austrijskog WUS-a. Sada radi kao vanredni profesor na Odseku za hemijsko inženjerstvo Univerziteta Lafboro u Velikoj Britaniji i kao Naučni savetnik u Institutu za Nuklearne Nauke Vinča. Dobitnik je nagrade Nikola Spasić kao student generacije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu školske 1984/85 godine. U toku studija je bio stipendista SANU, Univerziteta u Beogradu i Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Dobitnik je Oktobarske Nagrade Beograda za diplomski rad.

Objavio je 71 rad u bazi podataka Web of Knowledge i 23 poglavlja u knjigama i enciklopedijama vodećeg međunarodnog značaja. Iz oblasti membranskog emulgovanja i mikrofluidnih procesa održao je 29 seminarskih predavanja u SAD, Japanu, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji, Francuskoj, Vijetnamu i Srbiji i 11 plenarnih ili keynote predavanja na međunarodnim naučnim skupovima. Ima 1765 citata u bazi podataka Google Scholar i 1286 citata u bazi podataka Web of Science (h-indeks=20), 141 citat u knjigama na Google Books i 21 citat u Američkim i Evropskim patentima. Autor je rada koji je u 4 tromesečja bio na 1. mestu rang liste ScienceDirect Top 25 Hottest Articles u okviru časopisa Advances in Colloid and Interface Science i među 50 najcitiranijih radova iz koloidne hemije izdavača Elsevier od 2004-2007. Autor je rada koji je 2008. bio na 22. mestu rang liste ScienceDirect Top 25 Hottest Articles u okviru časopisa Journal of Food Engineering.


Stipendije

Stipendija Japanskog društva za promociju nauke, 2013/14. Univerzitet Tsukuba, Japan.

Stipendija Kraljevske Inženjerske Akademije iz Londona, 2010. Univerzitet Harvard, SAD – Mikrofluidni uredjaji sa staklenim kapilarama.

Pozivna stipendija Japanskog društva za promociju nauke, 2006. Nacionalni institut za prehrambena istraživanja, Tsukuba - Mikrokanalno emulgovanje.

Fulbrajtova stipendija, 2005. Univerzitet Masačusets - Emulzije sa nano-laminiranim slojem.

Stipendija Britanske akademije nauka, 2004. Univerzitet Lids - Rotacione membrane za emulgovanje, rentgentska mikrotomografija.

Postdoktorska stipendija Japanskog društva za promociju nauke, 2002/03. Industrijsko-tehnološki centar Mijazaki – Premiks membransko emulgovanje.

Humboltova stipendija, 2000/02. Univerzitet Karlsrue – Direktno membransko emulgovanje.