pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Tijana Urošević, asistent

Tijana Urošević - Fotografija

Telefon

  • lokal: 3202
  • fiksni: 4413202

Elektronska pošta


Godina rođenja

1981.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet, Beograd Procesno inženjerstvo
Magistratura 2007 Master studije, Tehnološko – metalurški fakultet, Beograd Hemijsko inženjerstvo
Diploma 2005 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prehrambena tehnologija


Uža naučna oblast
Procesno inženjerstvo

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Mehaničke operacije
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Toplotne i difuzione operacije
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Kinetika procesa mikrofiltracije i ultrafiltracije
Primena mikrofiltracije i ultrafiltracije u prehrambenoj industriji

Reprezentativne reference
1. Tijana Marković, Ispitivanje hidrodinamičke propustljivosti keramičkih i polisulfonskih mikrofiltracionih i ultrafiltracionih membrana, Završni rad na master studijama, Tehnološko–metalurški fakultet, Beograd (odbranjen 27.11.2007.).

2. Tijana Marković, P. Vukosavljević, Branka Bukvić, G. Vladisavljević; Investigations of hydrodynamic permeability ceramic and polysulfone membranes for microfiltration and ultrafiltration, Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries, Permea 2007, CD – rom, Septembar 2 – 6, 2007. Siofok, Hungary.
ISBN 978 – 963 – 9319 – 69 – 1

3. Tijana Marković, P. Vukosavljević, G. Vladisavljević, Branka Bukvić; Investigations of hydrodynamic permeability ceramic membranes for microfiltration, J. Agric. Sci. 51( 2) (2006) 151 – 164. ISSN 1450 – 8109

Tekući projekti
2009 – 2010: Razvoj sistema za grejanje i hlađenje plastenika/staklenika sa geotermalnom energijom. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.Drugi relevantni podaci
Tijana Marković, dipl. inž. prehrambene tehnologije biljnih proizvoda i dipl. inž. tehnologije – master, u oktobru 2007. godine upisala je prvu godinu doktorskih studija na Tehnološko–metalurškom fakultetu, Univerzitata u Beogradu, odsek Hemijsko inženjerstvo i trenutno je na drugoj godini doktorskih studija.