pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Tomislav Živanović, redovni profesor

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3194
 • fiksni: 4413194

Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Genetika sa oplemenjivanjem
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Posebno oplemenjivanje biljaka
Studijski program:
 • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije
Posebno oplemenjivanje hortikulturnih biljaka
Studijski program:
 • Hortikultura
Diplomske akademske studije
Genetički resursi biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Metode istraživanja u ratarstvu i povrtarstvu
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Genetika biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Biološki i molekularni markeri u oplemenjivanju biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Ekologija semena
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Kvantitativna genetika
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Čuvanje semena
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Posebno oplemenjivanje biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije