pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Sandra Ilić - Đorđević, nastavnik francuskog jezika

Sandra Ilić - Đorđević - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3234

Elektronska pošta


Godina rođenja

1974.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet, Beograd Društveno-humanističke nauke (romanistika, stručni jezik)
Diploma 2003 Filološki fakultet, Beograd Filološke nauke (francuski jezik i književnost)


Uža naučna oblast
«Stručni jezik» – shodno Statutu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Francuski jezik
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Francuski jezik
Studijski program:
 • Zootehnika
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Francuski jezik
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Francuski jezik
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Francuski stručni jezik
Primenjena lingvistika
Prevodilaštvo
Sintaksa francuskog i srpskog jezika
Metodika nastave
Nauka o jeziku


Reprezentativne reference
1. Đorđević D., Ilić-Đorđević S., Marković K., Motivacija studenata nefilološkog fakulteta za učenje stranog jezika struke, Treća Međunarodna Konferencija : Strani Jezik Struke, Beograd, septembar 2014.
2. Ilić-Đorđević, S., /prikaz/, Leslie Kaplan, Millefeuille, Paris : POL, 2012, 255 str., Književne Novine, Beograd, br.1210, mart 2013.
3. Ilić-Đorđević, S., /prevod odlomka romana Amelie Nothomb, "Barbe Bleue"/, Amelie Nothomb, "Plavobradi", Književne Novine, Beograd, br.1208, decembar 2012, str.11.
4. Ilić-Đorđević, S., /prevod sažetka na francuski/ Keca L., Keca N. and Pantic D., Net Present Value and Internal Rate of Return as indicators for assessment of cost-efficiency of poplar plantations : a Serbian case study, International Forestry Review, 2012, Vol.14 (2), pp. 145-156
5. Ilić-Đorđević, S., /prevod sažetka na francuski/ Stricevic R., Djurovic N., Cosic M., Pejic B., Assessment of the AquaCrop model in Simulating rainfed and supplementaly irrigated sweet sorghum growth, 21st International Congress on Irrigation and Drainage.
6. Ilić-Đorđević, S., Din Š., Džojs i Beket, Časopis za književnost i teoriju književnosti "Tekst", Beograd, 2003, br.1-2, str.52-58.

Stručna usavršavanja
1992: U Parizu završila i osnovnu školu i gimnaziju, Francuska
1992-1995: U Parizu završila višu školu „Ecole Nationale de Commerce“, Francuska

Drugi relevantni podaci
Sandra Ilić Đorđević rođena je u Francuskoj. U Parizu je završila osnovnu školu, gimnaziju i višu poslovnu školu. Diplomirala je na Filološkom Fakultetu u Beogradu, na Grupi za francuski jezik i književnost i stekla zvanje profesora francuskog jezika i književnosti. Ima dugogodišnje iskustvo u pedagoškom radu sa decom. Član je Udruženja nastavnika francuskog jezika. Od 2008.godine, zaposlena je kao nastavnik francuskog jezika na Poljoprivrednom Fakultetu u Beogradu. Od 2010.godine, radi honorarno kao nastavnik francuskog jezika na Šumarskom Fakultetu u Beogradu. Trenutno priprema udžbenik iz francuskog jezika za studente Poljoprivrednog fakulteta.