pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Savo Vučković, redovni profesor

Savo Vučković - Fotografija

Matični institut

Ratarstvo i povrtarstvo

Telefon

 • lokal: 3347
 • fiksni: 4413347

Elektronska pošta


Godina rođenja

1964.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2006 Poljoprivredni fakultet,Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 1995 Poljoprivredni fakultet,Beograd Agronomske nauke
Magistratura 1992 Poljoprivredni fakultet,Beograd Agronomske nauke
Diploma 1988 Poljoprivredni fakultet,Osijek Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Krmno bilje i travnjaci

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Krmno bilje
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Prerada ratarskih proizvoda
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Travnjaci posebnih namena
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Metode istraživanja u ratarstvu i povrtarstvu
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Globalne ekološke promene
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Ekologija i agrotehnika žita i mahunarki
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Ekologija i agrotehnika industrijskog bilja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije
Ekologija i agrotehnika krmnog bilja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Livade i pašnjaci
Krmno bilje
Specijalni travnjaci
Proizvodnja semena trava i leptirnjača

Reprezentativne reference
1. Vuckovic, S., Stojanovic, Ivana, Prodanovic, S., Cupina, B., Zivanovic, T., Vojin, S. and Jelacic Slavica: Morphological and nutritional properties of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) autochthonous populations in Serbia and Bosnia and Herzegovina. Genetic Resources and Crop Evolution. Volume 54, page 421-428, Number 2 / March, 2007.
2. Vuckovic, S. Stojanovic, I. Prodanovic, S. Cupina, B. Zivanovic, T. Vojin, S. Jelacic, S.: Nutritional properties of sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) autochthonous populations in Serbia and B&H. Cereal Research Communications. (2006) Vol. 34, No 1, page 829-832.
3. Zivanovic T., Vuckovic, S., Prodanovic, S. and G. Todorovic: Evaluation of inbred lines as sources of new alleles for improving elite maize hybrid. Cereal Research Communications. (2006) Vol. 34, Nos, 2-3, page 941-948).
4. Vuckovic, S., Cupina, B., Simic, A., Prodanovic, S., Zivanovic, T.: Effect of nitrogen fertilization and undersowing on yield and quality of Cynosuretum cristati-type meadows in hilly-mountainous grasslands in Serbia. Journal of Central European Agriculture. Volume 6 (2005) Number 4. page 515-520.
5. Vuckovic, S., Simic, A., Djordjevic, N., Zivanovic, T., Stojanovic, I. and Stanisavljevic, R.: Effect of nitrogen fertilizer and underseeding on the productivity and chemical composition of Cynosuretum cristati type meadows on hilly-mountainous grasslands in Serbia. Grassland Science in Europe, Volume 10, 2005, page 489-492.
6. Vuckovic, S., Simic, A., Eric, P., Cupina, B., Petrovic, R., Stojanovic, I., Stanisavljević, R. and Vuckovic Marina: Relationship between forage yield and quality of perennial ryegrass and different rates of nitrogen fertilizer. Grassland Science in Europe, Volume 8, 2003, page 198-199.
7. Vučković, S., Pavešić-Popović, Jasna, Nedić, M., Zarić, D., and Radović Jasmina.: Influence of Row Spacing and Sowing Rates on Lucerne (Medicago sativa L.) Seed Yield and Quality, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej We Wroclawiu, Rolnictwo LXX, Nr 316, page 243-249., Wroclawiu, 1997.
8. Vučković, S., Jasna Pavešić-Popović, Nedić, M., Zarić, D., Perović, D., Prodanović, S., Pešić, V.: Influence of Row Spacing and Sowing Rate on Birdsfoot Trefoil (Lotus corniculatus L.) Seed Yield and Quality., Proceedings of the Agro Annual Meeting China 97, “Seed Industry and Agricultural Development”, Beijing, China - April 22-25, 1997. page 535-539.
9. Vuckovic, S., Simic, A., Jakovljevic, M., Petrovic, R., Mladenovic, G. and Marina Vuckovic: Forage yield and quality of perennial ryegrass as affected by different rates of nitrogen fertilizer under calcareous soils in north-western Yugoslavia Grassland Scince in Europe, Volume 7, 2002, page 486-487.
10. Simić, A., Vučković, S., Maletić Radojka, Sokolović, D., Đorđević, N. (2009): Impact of Seeding rate and Interrow Spacing on Italian Ryegrass for Seed in the First Harvest Year. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Vol.33, No. 5, 425-433

Tekući projekti
1. Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne stočne hrane. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
2. ”Education, Research and Training for Global Environmental Change and Sustainable Management of Natural Resources in Western Balkans”, Norway

Stručna usavršavanja
Septembar 1989. Boravak u Sarvašiju, Institut za navodnjavanje, Mađarska;
Novembar 1996. Boravak u Indiji, Centar za biotehnologiju, Nju Delhi;
Novembar 1996. Boravak u Rusiji, Timirjazevska Akadamija, Moskva;
Juli 2008. Boravak u Norveškoj, Univerzitet u Oslu, Os.

Drugi relevantni podaci
Dr Savo Vučković je objavio više od 150 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova. Učestvovao je u realizaciji većeg broja projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Član je međunarodnog travnjačkog društva.