pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Jelena Jovičić Petrović, docent

Matični institut

Zemljište i melioracije

Elektronska pošta


Godina rođenja

1983.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2008 Poljoprivredni fakultet Beograd Biotehničke nauke
Diploma 2007 Poljoprivredni fakultet Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Ekološka mikrobiologija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Mikrobiologija zemljišta
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Hemija i mikrobiologija voda
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Osnovi mikrobiologije zemljišta
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Ekološka mikrobiologija
Mikrobne interakcije

Reprezentativne reference
1. Savic, M., Petrovic, J., Klaus, A., Niksic, M., Antic-Mladenovic, S., Rajkovic, B.M., Filipovic, N. (2009): Organic selenium good source for enrichment media for growing medicinal mushrooms, 5th international medicinal mushrom conference, Abstract book, Nantong, China 5-8. September, p. 61.
2. Savić, M., Petrović, J., Klaus, A., Nikšić, M., Antić-Mladenović, S., Rajković, B.M., Filipović, N. (2009): Porast i formiranje plodonosnih tela gljive Pleurotus ostreatus na supstratu obogaćenom neorganskim jedinjenjima selena, Zbornik matice srpske za prirodne nauke, Novi Sad, 116, 7-14.
3. Savić, M., Petrović, J., Klaus, A., Nikšić, M., Antić-Mladenović, S., Rajković, B.M., Filipović, N. (2008): Porast gljiva Ganoderma lucidum i Lentus edodes na supstratu obogaćenom kompleksom Zn(II) sa ligandom 2,6-diacetil-piridin bis(selenosemikarbazon), Hrana i ishrana, Beograd, 49, 1-4, 40-44.

Tekući projekti
1. Projekat Ministarstva nauke: Biodegradacija specifičnog agroindustrijskog i komunalnog otpada i kvalitet životne sredine.
2. Međunarodni projekat Cropwat (A Centre for Sustainable Crop-Water Menagment)

Stručna usavršavanja
Obuka za eLearning – sistem elektronskog učenja

Drugi relevantni podaci
2005. god. nagrada Fonda «Nikola Spasić» za najboljeg studenta treće godine Poljoprivrednog fakulteta.
2006. god. nagrada Poljoprivrednog fakulteta za najboljeg studenta četvrte godine odseka za prehrambenu tehnologiju biljnih proizvoda.
2008. god. nagrada Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije za najboljeg diplomiranog studenta Poljoprivrednog fakulteta školske 2006/2007. godine
2008. god. povodom 200 godina Beogradskog univerziteta – nagrada za najboljeg diplomiranog studenta Poljoprivrednog fakulteta.
Kao student prve godine osnovnih studija, 2003. god., dobila medalje za kvalitet domaće rakije i likera od drena.
Od 2004. do 2008. god. stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.
2006. godine dobitnik stipendije Eurobank (EFG).
Školske 2005/2006 stipendista Fonda vlade za mlade talente.
Stipendista Ministarstva nauke za 2007/2008 školsku godinu.
Školske 2007/2008. god. upisala doktorske akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, smer Melioracije zemljišta, uža oblast Ekološka mikrobiologija.
Član Udruženja mikrobiologa Srbije od 2009. god. i Ekološko-istraživačkog društva Mionica od 1999. god.