pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Slavča Hristov, redovni profesor

Slavča Hristov - Fotografija

Matični institut

Zootehnika

Funkcija

Predsednik komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanja

Telefon

 • lokal: 197

Elektronska pošta


Godina rođenja

1960.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2004 Poljoprivredni fakultet, Zemun Zoohigijena
Doktorat 1992 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Preventivna veterinarska medicina, Veterinarske nauke
Magistratura 1989 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Preventivna veterinarska medicina
Diploma 1985 Fakultet veterinarske medicine, Beograd Veterinarska medicina


Uža naučna oblast
Zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Zdravstvena zaštita domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Organsko stočarstvo
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Etologija domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Stručna praksa
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Zoohigijena
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Poremećaji u reprodukciji životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Biosigurnost na farmama
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Zdravstvena zaštita divljači
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Zdravstvena zaštita riba i drugih vodenih organizama
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Preventiva i sanacija u pčelarstvu
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Programi preventive bolesti životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Ponašanje i dobrobit domaćih i gajenih životinja
Studijski program:
 • Zootehnika
Diplomske akademske studije
Stres domaćih životinja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Ponašanje i dobrobit životinja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije
Zooprofilaksa i zdravstvena zaštita divljači
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije
Biosigurnost u animalnoj proizvodnji
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Najznačajnije oblasti istraživanja dr Slavča Hristova su uslovi gajenja, dobrobit, ponašanje, stres i biosigurnost farmskih životinja, a naročito goveda i svinja. Pored toga, dr Slavča Hristov bavi se istraživanjima mastitisa krava, zarazne šepavosti ovaca, otkrivanjem hroničnih urinarnih infekcija krmača, kao i sagledavanjem toksičnosti selena kod pilića i svinja. U oblasti zoohigijene bavi se istraživanjima primene dezinfekcije u stočarskoj proizvodnji. Pored navedenih oblasti istraživanja u konvencionalnoj proizvodnji bavi istraživanjima istih i u organskoj proizvodnji.

Reprezentativne reference
1. Nakov, D., Hristov S., Andonov S., Trajchev M.: Udder-related risk factors for clinical mastitis in dairy cows. Vet. arhiv 84, 111-127, 2014.
2. Cincović R.M., Belić Branislava, Radojičić Biljana, Hristov S., Đoković R. (2012): Influence of lipolysis and ketogenesis to metabolic and hematological parameters in dairy cows during periparturient period. Acta veterinaria, 62(4):429-444.
3. Hristov S., N. Maksimović, B. Stanković, M. Žujović, V. Pantelić, N. Stanišić, Zlatanović Z., (2012): The most significant stressors in intensive sheep production. Biotechnology in Animal Husbandry, 28 (4), 649-658.
4. Hristov S., Marijana Vučinić, Mirjana Todorović and Ljiljana Bokan (1995): Effects of stage of gestation, partus and housing system on serum aspartate aminotransferase activities in holstein-frisian heifers and cows. Acta Veterinaria 45, 5-6, 293-298.
5. Hristov S., Mihailović M., Todorović Mirjana (1999): Treatment of ovine footrot with zinc sulfate/sodium lauryl sulfate footbathing. Acta Veterinaria, 49, 4, 247 – 254.
6. Hristov S., Zlatanović Z., Stanković B. Ostojić-Andrić Dušica, Davidović Vesna, Joksimović-Todorović Mirjana, Plavšić B., Dokmanović Marija (2011): Procena dobrobiti krava u slobodnom sistemu držanja. Veterinarski glasnik, 65, 5-6, 399-408.
7. Joksimović-Todorović Mirjana, Jokić, Ž., Hristov S. (2006): The effect of different levels of organic selenium on body mass, bodyweight gain, feed conversion and selenium concentration in some gilts tissues. Acta Veterinaria, Beograd, 56, 5-6, 489-495.
8. Maksimović N., Žujović M., Hristov S., Petrović P.M., Stanković B., Tomić Z., Stanišić N. (2012): Association between the social rank, body mass, testicular circumference and linear body measures of rams. Biotechnology in animal husbandry 28(2), 253-262.
9. Todorović Mirjana, Jovanović M., Jokić Ž., Hristov S. and Davidović Vesna (2004): Alterations in liver and kidneys of chickens fed with high rates of sodium selenite or selenized yeast. Acta Veterinaria, Beograd, Vol 54, No2-3, 191-200.
10. Todorović Mirjana, Mihailović M., Hristov S. (1999): Effects of excessive leves of sodium selenite on daily weight gain, mortality and plasma selenium concentration in chickens. Acta Veterinaria, 49, 5-6, 313-319.

Tekući projekti
1. Nacionalni projekat: Razvoj i implementacija standarda dobrobiti i biosigurnosti u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje goveda i svinja. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

2. The European Union FP7 Project with title: „ROSA“ („Reinforcement of Sustainable Aquaculture“, No 205135)

Stručna usavršavanja
U toku 1989. godine Dr Slavča Hristov obavio je dvomesečni studijski boravak u Institutu za anatomiju, fiziologiju i higijenu domaćih životinja Univerziteta u Bonu. U toku 2001. godine završio je obuku za PLA trenera za metode procene poljoprivredne situacije u selima Srbije (u organizaciji Saveznog ministarstva za privredu i unutrašnju trgovinu). U toku 2003. godine uspešno je završio obuku pod nazivom Poboljšanje predavačkih i istraživačkih akademskih veština u poljoprivrednim naukama” u okviru projekta Obrazovnog Foruma i Poljoprivrednog fakulteta. Obuku o proizvodnji i sertifikaciji u organskoj poljoprivredi (u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Ministarstva za unutrašnje i ekonomske odnose Srbije i Crne Gore) završio je takođe 2003. godine. U toku 2008. Godine uspešno je završio obuku na seminaru HACCP na farmama muznih krava, a u 2009. godini obuku na seminaru HACCP na farmama tovnih junadi u organizaciji United States Department of Agriculture (USDA; USA). U toku 2009. godine završio je pet modula, a u 2010. godini još tri modula u programu za obuku trenera u oblasti zaštite dobrobiti životinja (Red Meat Training Trainers Program; Animal welfare Training) u organizaciji Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) iz Velike Britanije, Univerziteta u Bristolu (University of Bristol, School of Clinical Veterinary Science) i Fakulteta veterinarske medicine iz Skoplja. Projekat obuke je podržan od strane TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange is an instrument of the Directorate-General Enlargement of the European Commission).

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Slavča Hristov je predsednik Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje Poljoprivrednog fakulteta od 2007. godine. Od 2009. godine dr Slavča Hristov član je Etičkog Saveta Republike Srbije za dobrobit životinja. Objavio je više od 200 radova u časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima, jedan udžbenik, jedan praktikum i 6 monografija. Učestvovao je u izradi 11 projekata i dve strategije. Rukovodio je ili je bio član komisija za odbranu više od 90 diplomskih radova studenata Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Visoke poljoprivredno-prehrambene škole strukovnih studija u Prokuplju. Bio je mentor ili član komisija za ocenu i odbranu 3 doktorske disertacije, 11 magistarska i 4 specijalistička rada na Fakultetu veterinarske medicine i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U 2002. godini bio je lokalni konsultant FAO i Svetske Banke u pripremi projekta «Danube River Enterprise Pollution Reduction Project».