pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Milena Pantić, docent

Milena Pantić - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3343
 • fiksni: 4413343

Elektronska pošta


Godina rođenja

1983.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2010 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Tehnološka mikrobiologija
Doktorat 2014 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Tehnološko inženjerstvo
Diploma 2007 Poljoprivredni fakultet u Beogradu Tehniologija biljnih proizvoda


Uža naučna oblast
Tehnološka mikrobiologija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Opšta mikrobiologija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Mikrobiologija hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Metode u mikrobiologiji hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Bakteriologija hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Mikologija hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs mikrobiologije animalnih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs mikrobiologije biljnih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs mikrobioloških metoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnološka mikrobiologija
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Hemija hrane
Specijalističke akademske studije
Viši kurs mikrobiologije hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnološka mikrobiologija
Specijalističke akademske studije
Viši kurs tehnološke mikrobiologije
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnološka mikrobiologija
Specijalističke akademske studije
Mikrobiološka kontrola proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnološka mikrobiologija
Specijalističke akademske studije
Sanitacija prehrambenih pogona
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnološka mikrobiologija
Specijalističke akademske studije
Mikrobiološke metode analize
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Industrijska mikrobiologija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Genetika mikroorganizama
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Odabrana poglavlja iz mikrobiologije hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Primenjena mikologija
Mikrobiologija hrane
Patogeni mikroorganizmi, brze metode identifikacije

Reprezentativne reference
1. Milena Savic, Bogdan Dubljanin, Milana Kostic, Ivana Vasiljevic, Miomir Niksic (2011): Accumulation of selenium from selenized yeast in the cultivated mushroom Agaricus bisporus, Proceedings of the 7th international conference on mushroom biology and mushroom products, 135-139

2. Milena D. Savic, Anita S. Klaus, Maja S. Kozarski, Miomir P. Niksic(2011): Antioksidativna aktivnost vodenog ekstrakta gljive Lentinus edodes obogaćene selenom, Zbornik matice srpske za prirodne nauke, YUISSN:0352-4906, 120, 7-14, p. 307-314, UDK: 5/6 (05)

3. Nikšić, M., Mitrović, M., Obradović, D., Klaus, A., Savić, M. (2011): Role and comparison of ATP test with clasical microbiological methods in hygiene design, European Hygienic Engineering & Design Group, Journal of Hygienic Engineering and Design, UDC 614.31:579.67, 62-65.

4. Savić, M., Petrović, J., Klaus, A., Nikšić, M., Antić-Mladenović, S., Rajković, B.M., Filipović, N. (2009): Porast i formiranje plodonosnih tela gljive Pleurotus ostreatus na supstratu obogaćenom neorganskim jedinjenjima selena, Zbornik matice srpske za prirodne nauke, Novi Sad, 116, p. 7-14

5. Savić, M., Klaus, A., Nikšić, M., Jovanović, Lj., Gljiva Shiitake obogaćena selenom iz organksog izvora, Lekovite sirovine (2009) 29, Nacionalni časopis, str. 61-68, UDK 615:633

6. Savić, M., Petrović, J., Klaus, A., Nikšić, M., Antić-Mladenović, S., Rajković, B.M., Filipović, N. (2008): Porast gljiva Ganoderma lucidum i Lentinus edodes na supstratu obogaćenom kompleksom Zn(II) sa ligandom 2,6-diacetil-piridin bis(selenosemicarbazon), Hrana i ishrana, Beograd, 49, 1-4, p. 40-44.

7. Anita Klaus, Miomir Nikšić, Milena Savić, Saša Despotović, Predrag Vukosavljević (2008): Više gljive novi – stari izvor sirovina za farmaceutsku industriju, Lekovite sirovine, 28, Nacionalni časopis, p. 3-10.

Tekući projekti
2011-2014:

1. Projekat III 46010 ''Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti'', Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine

2. Projekat III 46001 ''Razvoj i primena novih tradicionalnih tehnologija u proizvodnji prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište'', Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine

Stručna usavršavanja
1. Seminar 1000 mladih lidera, u Novom Sadu- seminar o osnovama liderstva, strateškog planiranja i pisanju projekta
2. Workshop: “Food Safety and Security - Rapid detection methods, policy making and emergency response”, 18-22 May 2009, Belgrade
3. Academic skills course, 17-18 June 2009, BelgradeDrugi relevantni podaci
Dobitnik je stipendija Eurobank EFG (2006), Zadužbina Nikole Spasića za najbolje diplomiranog studenta Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu (2007).
Doktorske akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, odsek Prehrambena tehnologija, modul Tehnološka mikrobiologija, upisala je školske 2007/08. godine.
Dobitnik je nagrade “Student of the Year” , u organizaciji EFFOST-a (2008). Od 2009. godine, član je Udruženja mikrobiologa Srbije.