pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Maja Kozarski, docent

Maja Kozarski - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3142
 • fiksni: 4413142

Elektronska pošta


Godina rođenja

1971.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biohemija
Doktorat 2012 Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Prirodne nauke - Biohemija
Magistratura 2006 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1997 Hemijski fakultet, Beograd Prirodno-matematičke nauke


Uža naučna oblast
Biohemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi biohemije
Studijski program:
 • Zootehnika
Osnovne akademske studije
Osnovi biohemije
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Biohemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Biohemija hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Viši kurs biohemije hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Strukturna karakterizacija i ispitivanje bioloških svojstava aktivnih komponenti viših gljiva.

Reprezentativne reference
1. Maja Kozarski, Anita Klaus, Miomir Niksic, Miroslav M. Vrvic, Nina Todorovic, Dragica Jakovljevic, Leo JLD Van Griensven, (2012), Antioxidative activities and chemical characterization of polysaccharide extracts from the widely used mushrooms Ganoderma applanatum, Ganoderma lucidum, Lentinus edodes and Trametes versicolor, Journal of Food Composition and Analysis, DOI:10.1016/j.jfca.2012.02.004

2. Kozarski, M., Klaus, A., Nikšić, M., Jakovljević, D., Helsper, P.F.G. J, van Griensven L.J.L.D., (2011), Antioxidative and immunomodulating activities of polysaccharide extracts of the medicinal mushrooms Agaricus bisporus, Agaricus brasiliensis, Ganoderma lucidum and Phelinus linteus, Food Chemistry, DOI 10.1016/j.foodchem.2011.06.029.

3. Klaus, A., Kozarski, M., Nikšić, M., Jakovljević, D., Todorović, N., van Griensven L. J.L.D., (2011), Antioxidative activities and chemical characterization of polysaccharides extracted from the basidiomycete Schizophyllum Commune, LWT-Food Science and Technology, DOI 10.1016/j.lwt.2011.05.010.

4. Kozarski, M., Klaus, A., Nikšić, M., (2011), Extract from wild strain of mushroom Ganoderma lucidum as natural antioxidant, Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, 0352-4906 UDK 5/6 (05), 289-297.

5. Klaus A, Kozarski M., Nikšić M., (2011), Antioxidant properties of hot water extracts from carpophore and spores of mushroom Ganoderma lucidum, Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, 0352-4906 UDK 5/6 (05), 279-288.

6. Savić M., Klaus A., Kozarski M., Nikšić M., (2011), Antioxidant activity of water extracts from fruit body of Lentinus edodes enriched with selenium, Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, 0352-4906 UDK 5/6 (05), 307-314.

7. Klaus A., Kozarski M., Nikšić, M., (2011), Antioxidative activities of the polysaccharides extracted from the mushroom Ganoderma lucidum, 11th International Congress on Engineering and Food, Food Process Engineering in a Changing World, 1383-1384.

8. Kozarski, M., Klaus, A., Nikšić, M. (2009): Influence of structural features on immunostimulating activity of glucans extracted from Agaricus blazei mushroom. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences 116:225-233.

9. Klaus, A., Kozarski, M., Nikšić, M. (2009): Influence of bioactive compounds extracted from mushroom Ganoderma lucidum on B and T cells. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences 116:217-223.

10. Veličković, D., Vucelić–Radović, B., Blagojević, S., Barać, M., Stanojević, S., Ljubičić, M. (1999): A modification of a method for phytic acid determination. Journal of Serbian Chemical Society 64(4):303-310.

Tekući projekti
2011-2014:

1. Projekat III 46010 ''Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti'', Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine

2. Projekat III 46001 ''Razvoj i primena novih tradicionalnih tehnologija u proizvodnji prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište'', Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine

Stručna usavršavanja
2005: Wageningen University, Plant Research International Institute, Holland.

Drugi relevantni podaci
Mr Maja Kozarski dobitnik je FEMS-ove stipendija za mlade naučne radnike u 2005, kao i ISMS stipendije u 2007 godini. Dobitnik je zlatne medalje na 74. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, za najbolji naučno istraživački rad kao doprinos razvoju agrobiznisa u 2007 godini. Od 2005. član je Jugoslovenskog Mikrobiološkog Društva.