pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Slađana Stanojević, vanredni profesor

Slađana Stanojević - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3468 i 3149
 • fiksni: 4413468

Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biohemija
Doktorat 2008 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 1998 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1989 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke


Uža naučna oblast
Biohemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Biohemija hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Hemijske metode analize hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs biohemije hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Metode istraživanja u biohemiji i fiziologiji biljaka
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Biohemija hrane i ishrana
Funkcionalna hrana
Nutritivna svojstva hrane
Funkcionalna svojstva hrane
Prehrambeno-tehnološka biohemija

Reprezentativne reference
1. Stanojevic Sladjana; Barac Miroljub; Pesic Mirjana; Jankovic Vanja; Vucelic-Radovic Biljana (2013): Bioactive proteins and energy value of okara as a byproduct in hydrothermal processing of soymilk. Journal of Agricultural and Food Chemistry (IF2012=2.906, Food Science and Technology 14/128), 61, 9210-9219.

2. Stanojevic, S., Barac, M., Pesic, M., Vucelic-Radovic, B. (2012): Composition of proteins in okara as a by-product in hydrothermal processing of soy milk. Journal of Agricultural and Food Chemistry (ISI IF2011=2,823, Food Science and Technology 14/127), 60. 9221-9228.

3. Pesic M.B., Barac M.B., Stanojevic S.P., Ristic N.M., Macej O.D., Vrvic M.V. (2012): Heat induced casein-whey protein interactions at natural pH of milk: a comparison between caprine and bovine milk, Small Ruminant Research (ISI IF2011=1.295, Agriculture, Dairy and Animal Science 16/54), 08, 77-86.

4. Barac M., Cabrilo S., Stanojevic S., Pesic M., Pavlicevic M., Zlatkovic B., Jankovic M. (2012): Functional properties of protein hydrolysates from pea (Pisum sativum, L) seeds, International Journal of Food Science and Technology, (ISI IF2011=1.259, Food Science and Technology, 58/127),47(7):1457-1467.

5. Pesic M. B., Barac M. B., Vrvic M. M., Ristic N. M., Macej O. D., Stanojevic S. P., Kostic A. Z. (2011): The distributions of major whey proteins in acid wheys obtained from caprine/bovine and ovine/bovine milk mixtures, International Dairy Journal (IF2010=2,181, Food Science and Technology 25/125), 21: 831-838.

6. Pesic M., Barac M., Vrvic M., Ristic N., Macej O., Stanojevic S. (2011): Qualitative and quantitative analysis of bovine milk adulteration in caprine and ovine milks using native-PAGE, Food Chemistry (IF2010=3.458, Food Science and Technology 5/125), 125 (4): 1443-1449.

7. Stanojevic, S., Barac, M., Pesic, M., Vucelic-Radovic, B. (2011): An assessment of soy genotype and processing method on quality of soybean tofu. Journal of Agricultural and Food Chemistry (IF2010=2,816, Food Science and Technology 10/125), 59 (13): 7368-7376.

8. Miroljub Barać, Slavica Čabrilo, Mirjana Pešić, Slađana Stanojević, Milica Pavlićević, Ognjen Maćej, Nikola Ristić (2011): Functional Properties of Pea (Pisum sativum, L.) Protein Isolates Modified with Chymosin, International Journal of Molecular Science (ISI IF2010=2,279, Chemistry, Multidisciplinary 40/144), 12: 8372-8387.

9. Barać M., Čabrilo S., Pešić M., Stanojević S., Žilić S., Maćej O., Ristić N. (2010): Profile and Functional Properties of Seed Proteins from Six Pea (Pisum sativum L) Genotypes. International Journal of Molecular Science (ISI IF2010=2.279, Chemistry, Multidisciplinary 41/147), 11(12):4973-4990.

10. Pešić M. B., Vucelić-Radović B. V., Barać M. B., Stanojević S. P. and Nedović V. A. (2007): Influence of Different Genotypes on Trypsin Inhibitor Levels and Activity in Soybeans, Sensors, (ISI IF2007=1.573, Instruments and Instrumentation 13/55), 7, 67-74.

Tekući projekti
2010-2014: Interdisciplinarni pristup stvaranja novih sorti soje i unapređenju tehnologije gajenja i dorade semena, Projekat Ministarstva za nauku, tehologiju i razvoj, Beograd, u okviru Nacionalnog programa biotehnike i agroindustrije, 31022.

2010-2014: Savremeni biotehnički pristup rešavanja problema suše u poljoprivredi Srbije, Projekat Ministarstva za nauku, tehologiju i razvoj, Beograd, u okviru Nacionalnog programa biotehnike i agroindustrije, 31005.

2013-2016: EU FP7, REGPOT- AREA Grant Agreement No. 316004.

Drugi relevantni podaci
Dr Slađana Stanojević je do sada objavila 70 naučnih radoa u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova i stekla stepen naučne kompetencije 163.9.
Koautor je tehničkog i razvojnog rešenja (odgovara M80):"Novi tehnološki postupak proizvodnje sojinog mleka i tofua primenom HTC (hydrothermal cooking - HTC) postupka i himozinskog sirila", 2012.
Dobitnik je godišnje nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije u školskoj 2007/08 godini.
Na Međunarodnom Simpozijumu, The 39th Croatian Dairy Experts Symposium - održanom u Opatiji u oktobru 2010. godine, sa saradnicima dobitnik je nagrade za najbolju postersku prezentaciju rada.
Od 2010. godine angažovana je kao menror u izradi završnih radova, kao i u komisijama za odbranu doktorskih disertacija i magistarskih teza na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 1993. godine učesnik je u 10 nacionalnih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije kao i dva međunarodna projekata finansiranog od strane EU (A Centre for Sustainable Crop-Water Management - CROPWAT, EU FP6 INCO-CT - 043526 i EU FP7 REGPOT-AREA Grant Agreement No. 316004).
Radi recenzije za međunarodne časopise: Journal of the Science of Food and Agriculture (IF2011=1.762; Food Science and Technology 47/128; Agriculture, Multidisciplinary 10/57); Journal of Integrative Agriculture (formerly Agricultural Sciences in China; ISSN 2095-3119); Teghnologica Acta (ISSN 1840-0426).
• 2003. godine završila je kurs – „NL Pro Group-Škola računara; Programski paket P-1“
• 2004. godine učestvovala u realizaciji projekta iz oblasti unapređenja nastave “Course Development Programme - Botany, Biochemistry, Plant Physiology“ (CDP+ Project No. 132/2004), World University Service (WUS)-Austria.
• 2007. godine završila je obuku za „Bezbedno korišćenje i održavanje sistema - Shimadzu, LC-20A Prominence“
• 2010. godine završila je obuku za „Proverenog senzornog ocenjivača, prema standardu ISO 8586-1:1993“
• 2010. godine završila je obuku iz oblasti „Poznavanje i tumačenje zahteva standarda SRPS ISO 17025:2005“
• 2013. godine završila je obuku iz oblasti „Food cain menagment“, CAPINFOOD
• Član je „Udruženja prehrambenih tehnologa Srbile“ i „Drištva za ishranu Srbije“