pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Snežana Stevanović, docent

Snežana Stevanović - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3226,3354
 • fiksni: 4413226

Elektronska pošta


Godina rođenja

1968.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2001 Poljoprivredni fakultet, Beograd Tehnologija hlađenja
Magistratura 2001 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1994 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prehrambena tehnologija biljnih proizvoda


Uža naučna oblast
Nauka o konzervisanju

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Tehnologija hlađenja
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Tehnološke osnove hlađenja
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Hlađenje i smrzavanje prehrambenih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Viši kurs tehnologije hlađenja i smrzavanja prehrambenih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnologija hlađenja i smrzavanja
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Odabrana poglavlja iz tehnologije hlađenja i smrzavanja prehrambenih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Nauka o konzervisanju hrane.
Tehnologija hlađenja i smrzavanja prehrambenih proizvoda.
Kontrolisana i modifikovana atmosfera, tehnički gasovi, rashladni fluidi.
Liofilizacija, dehidrofrizing, kriokoncentrisanje.
Antioksidativnost, fitonutrijenti i funkcionalna svojstva hrane.

Reprezentativne reference
1. Stevanović Snežana, Janković, M. (2009): Vrednosti aktivnosti vode Aw pri dehidrofrizingu maline. Časopis KGH, 0350-1426(206) 38: 1, r. 47-50.
2. Janković Miodrag, Stevanović Snežana (2009): Liofilizacija maline sorte Vilamet i Miker, 40. Međunarodni kongres KGH, Beograd, s.98-102. ISBN 978-86-81505-50-2.
3. Stevanović Snežana, Janković, M. (2009): Dehidrofrizing kao nov način konzervisanja. Procesing 2009. Beograd
4. Stevanović S., Janković M. (2006): Effects of Freezing and Storing Conditions on the Stability of Yeast and Yeasted Doughs. 2nd International Congress on Bioprocesses in Food industries ICBF 2006., Patras, Greece. Congress Proceedings, p.173-174.
5. Janković M., Stevanović S., Leposavić A., Zlatković B., (2006): Differences in physical properties of convectively dried and freeze-dried raspberry. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. Vol.9, 5, (791-802). ISSN 1311-0489
6. Janković Miodrag, Mašović Snežana (2002): Influence of controlled atmosphere storage on apple quality. Book “Food Technology and Quality Evaluation”. Book Editors: Ramdane Dris, Arun Sharma. Department of Applied Biology, University of Helsinki, Finland. Food technology Division, BARC. ISBN 1-57808-235-8.2002;300 pages.
7. Mašović, S., Janković, M. (2002): Quality Changes of Yeasted Dough Influenced by Different Freezing Regime. Proceedings Cryogenics 2002. Praha. pp. 190-195.
8. Mašović, S., Janković, M. (2001): Influence of freezing regime on yeasted dought changes. XIV International Congress Cereal-Bread. Novi Sad. s. 173-176.
9. Mašović S., Janković M. (2000): Ispitivanje promene kvaliteta jabuka konzervisanih sušenjem, sušenjem-smrzavanjem i liofilizacijom. Acta periodica technologica, Vol.31, part A. Tehnološki fakultet Novi Sad. p. 213-219.
10. Janković, M., Mašović, S. (2000): Fruits storage in controlled atmosphere cold rooms. Tematski zbornik „Hladilna veriga v živilstvu“, SDHK. V Posvetovanje SDHK Zreče. Slovenia. s.20-30. ISBN 961-6353-21-7.

Tekući projekti
“Razvoj i projektovanje tehnologije za industrijsku proizvodnju novih proizvoda na bazi maline.” Inovacioni projekat.

Stručna usavršavanja
2002. Center for Food and Development, Nemačka
2001. Volkani research center, Department of Postharvest Biology and Technology, Tel Aviv, Izrael;
1996. IOOC Grčka.

Drugi relevantni podaci
Dobitnik je više domaćih i međunarodnih stipendija i nagrada.
Stipendija za talente Ministarstva za nauku, za poslediplomske studije;
Stipendija Univerziteta u Beogradu za uspeh na osnovnim studijama;
Nagrada za magistarski rad 2002. godine Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj.
Stipendija GTZ za usavršavanje u Nemačkoj.
Učešće na 5 naučno-istraživačka projekta i 2 inovaciona. Autor preko 60 naučnih i stručnih radova, kao i poglavlja u međunarodnoj monografiji.