pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

mr Vladislav Rac, docent

Vladislav Rac - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3466
 • fiksni: 4413466

Elektronska pošta


Godina rođenja

1974.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prirodne nauke
Magistratura 2008 Fakultet za fizičku hemiju, Beograd Prirodne nauke
Diploma 2002 Fakultet za fizičku hemiju, Beograd Prirodne nauke


Uža naučna oblast
Fizička hemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Fizička hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Hemijske metode analize hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Hemijske metode analize
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnološka mikrobiologija
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Hemija hrane
Specijalističke akademske studije

Oblast istraživanja
Karakterizacija i ispitivanje mikroporoznih i mezoporoznih materijala kao adsorbenata i nosača katalizatora.
Ispitivanje aktivnih centara čvrstih katalizatora, primenom instrumentalnih metoda - spektroskopskih i termalnih metoda.
Ispitivanje uklanjanja polutanata iz atmosfere i iz otpadnih voda upotrebom čvrstih adsorbenata i katalizatora.
Ispitivanje i modifikacija površina čvrstih materijala i njihove interakcije sa biomolekulima.

Reprezentativne reference
1. Rakić, V., Damjanović, Lj., Rac, V., Stošić, D., Dondur, V., Auroux A. (2010): The adsorption of nicotine from aqueous solutions on different zeolite structure. Water research, Article in Press, doi:10.1016/.watres.2009.12.019

2. Rac, V., Rakić, V., Gajinov, S., Dondur, V., Auroux, A. (2006): Room-temperature interaction of n-hexane with ZSM-5 zeolites: Microcalorimetric and temperature-programmed desorption studies. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 84(1):239-245.

3. Rakić, V., Rac, V., Dondur, V., Auroux, A. (2005): Competitive adsorption of N2O and CO on CuZSM-5, FeZSM-5, CoZSM-5 and bimetallic forms of ZSM-5 zeolite. Catalysis Today 110(3-4):272-280.

Tekući projekti
2006-2010: Strukturne modifikacije i reakcije mikroporoznih i mezoporoznih materijala. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Stručna usavršavanja
2005: Institut de Recherches sur la Catalyse IRC - CNRS, Lyon, France