pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Biljana Rabrenović, vanredni profesor

Biljana Rabrenović - Fotografija

Telefon

  • lokal: 3269
  • fiksni: 4413269

Elektronska pošta


Godina rođenja

1972.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2017 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2012 Tehnološki fakultet, Novi Sad Prehrambeno biotehnološke nauke
Magistratura 2006 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1995 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prehrambena tehnologija


Uža naučna oblast
Nauka o preradi ratarskih sirovina

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Tehnologija ulja i masti
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
Osnovne akademske studije
Modifikacija ulja i masti
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
Osnovne akademske studije
Osnovi tehnologije ratarskih proizvoda
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije

Oblast istraživanja
Utvrđivanje fizičko-hemijskih karakteristika i oksidativne stabilnosti specifičnih ulja
Određivanje antioksidativne aktivnosti ekstrakata lekovitog i začinskog bilja
Razrada primene alternativnih ekstrakcionih sredstava za izdvajanje ulja
Proizvodnja i ispitivanje hladno ceđenih ulja


Reprezentativne reference
Demin M., Popov-Raljić J., Laličić-Petronijević J., Rabrenović B., Filipčev B., Šimurina O. (2012) Thermo-mechanic and sensory properties of wheat and rye breads produced with varying concentration of the additive, Hemijska industrija , OnLine-First (00):91-91, DOI:10.2298/HEMIND120613091D

Gorjanović S., Rabrenović B., Novaković M., Dimić E, Basić Z.,Sužnjević D: (2011). Cold-pressed pumpkin seed oil antioxidant activity as determined by a dc polarographic assay based on hydrogen peroxide scavenge. Journal of the American Oil Chemists' Society, 88:1875–1882.

Rabrenović B., Dimić E., Maksimović M., Šobajić S., Gajić-Krstajić Lj. (2011). Determination of Fatty Acid and Tocopherol Compositions and the Oxidative Stability of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars Grown in Serbia, Czech Journal of Food Science, Vol. 29, No.1: 74–78 .

Rabrenović B., Pićurić-Jovanović K., Šobajić S. (2008). Physico-Chemical Properties and Fatty Acid Composition of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars Grown in Serbia, Chemistry of Natural Compounds, Vol.4, No.2: 151-154.

Rabrenović B., Dimić E. (2011). Nutritivne karakteristike hladno presovanog ulja semena uljane tikve, Uljarstvo, 42 (1-2): 15-23.

Rabrenović B., Vujasinović V., Dimić E, Džinić N. (2011). Characteristics of the colour of the pumpkin seed oil, Journal of Oil Soap Cosmetics, 60 (3-4): 60-67.

Rabrenović B., Gajić-Krstajić Lj. (2010). Determination of Physico-Chemical Characteristics of Walnut (Juglans regia L.) Oil From Cultivar Sampion, Acta Agriculturae Serbica, Vol. XV , No.29: 89-94.

Tekući projekti
2010-2014 Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i bioloski aktivnih komponenata hrane u cilju povecanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti.
br. 46010Drugi relevantni podaci
Član je Komisije za ocenu senzornih svojstava ulja i proizvoda na bazi ulja pri Novosadskom sajmu i takođe kao član učestvuje u radu Komisije za standarde iz oblasti metoda ispitivanja kvaliteta semena uljarica, masti i ulja biljnog i životinjskog porekla pri Institutu za standardizaciju Srbije.