pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Dragana Paunović, docent

Dragana Paunović - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3263
 • fiksni: 4413263

Elektronska pošta


Godina rođenja

1972.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1997 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prehrambeno-tehnološke nauke


Uža naučna oblast
Nauka o konzervisanju

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Prerada povrća
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Prerada voća
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Dobijanje i prerada pčelinjih proizvoda
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Tehnologija gotove hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Funkcionalna svojstva hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Osnovi tehnologije konzervisanja i vrenja
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Primena enzimskih preparata u proizvodnji hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Modeliranje i optimizacija postupaka konzervisanja toplotom
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs tehnologije gotove hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnologija gotove hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Odabrana poglavlja iz tehnologije gotove hrane
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Promene nutritivnih i tehnoloških svojstava namirnica pri proizvodnji i konzervisanju hrane
Sušenje-dehidracija
Sterilizacija
Ostali vidovi konzervisanja namirnica

Reprezentativne reference
1. Paunović, D., Zlatković, B., Mirković, D. (2010): Kinetics of drying and quality of the apple cultivars Granny Smith, Idared and Jonagold, Journal of Agricultural Sciences Vol. 55, No. 3, 261 - 272
2. Paunović, D., Zlatković, B., Mirković, D. (2011): Kinetika sušenja jabuke sorte Granny Smith u laboratorijskim uslovima, Voćarstvo, 45, 173-174, 69-75
3. Paunović, D., Šolević-Knudsen, T., Krivokapić, M., Zlatković, B., Antić, M. (2011): Sinalbin degradation products in mild yellow mustard paste, Hemijska industrija, DOI:10.2298/HEMIND110627055P
4. Zlatković, B., Janković, M., Paunović, D., Stevanović, S. (2007): Primena osmotske dehidracije maline radi dobijanja proizvoda sa smanjenom aktivnošću vode, Saopšten rad na Simpozijumu voćara Srbije
5. Paunović, D., Zlatković, B., Janković, M., Mašović, S. (2006): Kinetika sušenja malina u laboratorijskim uslovima, časopis Voćarstvo
6. Paunović, D., Zlatković, B., Janković, M., Mašović, S. (2006): Mogućnosti sušenja i kvalitet sušene maline, Saopšten rad na Simpozijumu voćara Srbije
7. Zlatković, B., Veličković, M., Paunović, D. (2006): Proizvodnja paste od suvih šljiva, saopšten rad na Simpozijumu o šljivi u Čačku
8. Zlatković, B., Vulić, T., Paunović, D. (2003): Od pušnice do vakuum sušnice, saopšten rad na Simpozijumu Dani šljive u Koštunićima
9. Zlatković, B., Paunović, D. (2002): Uporedni pregled kvaliteta sušene šljive kod nas i u svetu, saopšten rad na Simpozijumu Dani šljive u Koštunićima