pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Ognjen Maćej, redovni profesor

Ognjen Maćej - Fotografija

Telefon

 • lokal: 2368
 • fiksni: 011 2615 315

Elektronska pošta


Godina rođenja

1950.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2001 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke
Doktorat 1989 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke
Magistratura 1983 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke
Diploma 1974 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke


Uža naučna oblast
Nauka o mleku

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Hemija i fizika mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Mašine i uređaji u tehnologiji animalnih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Praktična obuka I
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija kiselomlečnih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Viši kurs hemije i fizike mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnološka i funkcionalna svojstva mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs tehnologije mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Fermentisani proizvodi od mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Koncentrovani sušeni i zamrznuti proizvodi od mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Tehnologija animalnih proizvoda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Hemija hrane
Specijalističke akademske studije
Odabrana poglavlja iz hemije i fizike mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Odabrana poglavlja iz obrade i prerade mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Autohtoni mlečni proizvodi
Primena visokih temperatura u tehnologiji mleka
Proizvodnja i zrenje sireva

Reprezentativne reference
1. Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M. (2007): Proteini mleka. Monografija. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
2. Maćej, O., Dozet, N., Jovanović, S. (2006): Karakteristike autohtone proizvodnje Sjeničkog, Homoljskog, Zlatarskog i Svrljiškog belog sira. Monografija: Autohtoni beli sirevi u salamuri. Urednici: Dozet, N., Maćej, O., Beograd, 33-63.
3. Maćej, O., Jovanović, S., Mikuljanac, A. (1998): Enzimska koagulacija mleka. Prilog u monografiji: Savremeni trendovi u mlekarstvu. Urednici: Gordana Niketić, Predrag Puđa, Spasenija Milanović, Nada Sekulović. Beograd, 63-87.
4. Maćej, O., Seratlić, S., Jovanović, S., Radin, D., Vučić, T., Miloradović, Z. (2009): Karakteristike sireva sa dodatkom lekovitog i aromatičnog bilja. Preh. ind. Mleko i mlečni proizvodi, Vol. 20 (1-2), 123-129.
5. Seratlić, S., Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M., Jovanović, Z. (2008): Changes of Nitrogen Matters during the Ripening of Gorgonzola Type Cheese produced in Serbia. 5th IDF Symposium on cheese ripening, Bern, Switzerland, Book of Abstracts, 116-117.
6. Jovanović , S., Barać, M., Maćej, O., Vučić, T., Lačnjevac, Č. (2007): SDS-PAGE Analysis of Soluble Proteins in Reconstituted Milk Exposed to Different Heat Treatments. Sensors, 7, 371-383.
7. Jovanović, S., Barać, M., Maćej, O., Denin Đurđević, J. (2005) : PAGE analysis of milk proteins altered by high thermal treatment, Acta Alimentaria 34 ( 2), 105-112.
8. Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M., Seratlić, S., Vučić, T. (2005): Chemical and sensory characteristics of Svrljig white cheese. Biotechnology in animal husbandry. Book 1, 21 (5-6), 369-373.
9. Maćej, O., Jovanović, S., Denin Đurđević, J. (2002): The influence of high temperatures on milk proteins. Chem. Ind. 56 (3), 123-132.
10. Maćej, O., Jovanović, S., Jelena D. (2001): Characteristics of camambert-type cheese ripening produced from milk in wich complex between casein and whey protein is formed. J. Agricultural Sci. 46 (1), 57-69.


Tekući projekti
2008-2010: Projekat 20045. Primena visokih temperatura u proizvodnji tvrdih sireva sa ciljem većeg iskorišćenja proteina mleka u odnosu na tradicionalan način izrade sa dodatkom lekovitog i aromatičnog bilja. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Stručna usavršavanja
CHR. Hansen's, Danska, 1992.
Cadorago, Italy, 2002.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Ognjen Maćej je objavio više od 200 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Koautor je zaštite oznake porekla Krivovirskog kačkavalja i Homoljskog sira od kravljeg, ovčijeg i kozjeg mleka, što je verifikovano rešenjem saveznog zavoda za intelektualnu svojinu (br. 3020/93-11 od 02.06.1993.; G-1/96; G-2/96; G-3/96). Pored navedenog, dr Ognjen Maćej je autor ili koautor 9 studija i projekata. Jedan je od autora novih proizvoda na našem tržištu, kao što su "Jogurt plus", kiseli kazein, Na-kazeinat, kazeinski lepak, i bio je na čelu tima koji je radio na industrijskoj proizvodnji laktoze i aminijačne surutke. Šest godina je radio kao spoljni saradnik firme CHR. Hansen's iz Danske i bio je tri puta na kraćem studijskom boravku u istoj firmi. Bio je potpredsednik Saveta Poljoprivrednog fakulteta, član Organizacionog odbora međunarodnog Simpozijuma "Savremeni trendovi u mlekarstvu", koji se u periodu 1992-1996. godine održavao pod pokroviteljstvom CHR. Hansen's kompanije. Bio je predsednik Organizacionog odbora Simpozijuma "Proizvodnja i prerada mleka", koji je održan 2000. godine u Beogradu, kao i Simpozijuma “Mleko i proizvodi od mleka”, koji tradicionalno organizuje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Poslovnim udruženjem za stočarstvo «Zajednica stočarstva», Beograd. Stalni je član komisije za ocenjivanje mleka i mlečnih proizvoda na Novosadskom sajmu i član komisije Pokreta potrošača za ocenjivanje mleka i mlečnih proizvoda sa tržišta Beograda.