pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Ivana Sredović Ignjatović, docent

Ivana Sredović Ignjatović - Fotografija

Funkcija

Sekretar katedre

Telefon

 • lokal: 3266
 • fiksni: 4413266

Elektronska pošta


Godina rođenja

1976.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016 Poljoprivredni fakultet, Beograd Hemija
Doktorat 2015 Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd Hemija i hemijska tehnologija
Magistratura 2008 Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd Analitička hemija
Diploma 2001 Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd Elektrohemija


Uža naučna oblast
Hemija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Opšta hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Analitička hemija
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Hemijske metode analize hrane
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Hemijske metode analize
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnološka mikrobiologija
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Hemija hrane
Specijalističke akademske studije

Oblast istraživanja
Primena jon-selektivnih elektroda.
Pirohidroliza.
Hemometrija

Reprezentativne reference
1. Sredović, I., Rajaković, LJ. (2010): Pyrohydrolytic determination of fluorine in coal: A chemometric approach, Journal of Hazardous Materials 177(1-3): 445-451.

2. Rajković, M.B., Novaković, I.D. (2007): Determination of Fluoride Content in Drinking Water And Tea Infusions Using Fluoride Ion Selective Electrode. Journal of Agricultural Sciences 52(2):169-184

3. Rajković, M.B., Novaković, I.D. (2007): Determination of Fluoride Content in Drinking Water And Tea Infusions Using Fluoride Ion Selective Electrode. Journal of Agricultural Sciences 52(2):155-168

4. Rajaković, Lj., Čičkarić, D., Novaković, I., Žbogar, Z. (2007): Procena kvaliteta uglja – Analiza sadržaja hlorida i fluorida”, Energija, ekonomija, ekologija, List Saveza energetičara 1-2:176-179

5. Babincev, Lj.M., Novaković, I.D., Rajković, M.B., Rajaković, Lj.V. (2005): Influence of Sulphate and Chloride Ions to Potentiometric Striping Analysis of Lead, Cadmium and Zinc in Waste Wate. 1st South East European Congress of Chemical Engineering, Belgrade, Book of Abstracts, p. 164

6. Čičkarić, D., Novaković, I., Rajaković, V., Rajaković, Lj. (2005): Sprega laboratorijskih, portabl i on-line merenja u cilju kontrole kvaliteta vode”, Međunarodna konferencija: Otpadne vode i komunalni čvrsti i opasan otpad, Zlatibor, Knjiga radova, str. 102-108.

7. Novaković, I.D., Bajat, J.B., Mišković-Stanković, V.B. (2003): Epoksidne kataforetske prevlake na čeliku modifikovanom Zn-Co legurama”, Zaštita materijala (44):3-9.

Tekući projekti
2006-2010: Nove metode i tehnike za separaciju i specijaciju hemijskih elemenata u tragovima, organskih supstanci i radionuklida i identifikaciju njihovih izvora