pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Jovanka Laličić-Petronijević, docent

Jovanka Laličić-Petronijević - Fotografija

Telefon

  • lokal: 3327
  • fiksni: 4413327

Elektronska pošta


Godina rođenja

1971.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Magistratura 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Diploma 1997 Poljoprivredni fakultet, Beograd Prehrambena tehnologija


Uža naučna oblast
Nauka o preradi ratarskih sirovina

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi proizvodnje konditorskih proizvoda
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija konditorskih proizvoda
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija i kvalitet kafe i proizvoda srodnih kafi
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija šećera i skroba
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
Osnovne akademske studije
Osnovi tehnologije ratarskih proizvoda
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Viši kurs tehnologije konditorskih proizvoda
Studijski program:
  • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs tehnologije šećera i skroba
Studijski program:
  • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnologija konditorskih proizvoda
Studijski program:
  • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
Specijalističke akademske studije

Oblast istraživanja
Kvalitet konditorskih proizvoda
Dijetetski i funkcionalni konditorski proizvodi
Boja kao faktor kvaliteta čokolade
Ispitivanje ispravnosti konditorskih proizvoda i kafe
Reološka svojstva konditorskih masa
Kafa, surogati kafe i napici na bazi kafe
Šećer, med i ostali zaslađivači
Uticaj načina čuvanja i skladištenja na održivost konditorskih proizvoda


Reprezentativne reference
1. Jovanka Popov-Raljić, Jovanka Laličić-Petronijević, Etelka Dimić, Vladimir Popov, Vesna Vujasinović, Ivana Blešić, Milijanko Portić (2013): Change of sensory characteristic and some quality parameters of mixed milk and cocoa spreads during storage up to 180 days, Hemijska industrija 67, 5, 781-793, doi:10.2298/HEMIND120903004P.

2. Mirjana Demin, Jovanka Popov-Raljić, Jovanka Laličić-Petronijević, Biljana Rabrenović, Bojana Filipčev, Olivera Šimurina (2013): Thermo-mechanic and sensory properties of wheat and rye breads produced with varying concentration of the additive, Hemijska industrija 67, 3, 455-463, doi:10.2298/HEMIND120613091D.

3. Jovanka Popov-Raljić, Jovanka Laličić-Petronijević, Aneta Georgijev, Vladimir Popov, Mića Mladenović (2010): Sensory Evaluation of Pralines Containing Different Honey Products, Sensors 2010, 10(9), 7913-7933; doi:10.3390/s100907913.

4.Jovanka Popov-Raljić, Jovanka Laličić-Petronijević (2009): Sensory Properties and Color Measurements of Dietary Chocolates with different Composition During Storage for Up to 360 days, Sensors, 9(3), 1996-2016; doi:10.3390/s90301996.

5. Popov-Raljić Jovanka, Laličić-Petronijević Jovanka, Nedić Nebojša, Kečkeš Jelena, Mladenović Nataša (2009): Novi funkcionalni proizvodi u tipu crne čokolade obogaćene trutovskim leglom, Zbornik plenarnih i naučnih radova XVIII naučnog savetovanja sa međunarodnim učešćem, Kvalitet meda i selekcija medonosne pčele, 118-127.

6. Jovanka Popov-Raljić, Jasna Mastilović, Jovanka Laličić-Petronijević, Vladimir Popov (2009): Investigation of Bread Production With Postponed Staling Applying Instrumental Measurements of Bread Crumb Color, Sensors, 9, 8613-8623; doi: 10.3390/s91108613.

7. Jovanka Popov-Raljić, Nada Lakić, Jovanka Laličić-Petronijević, Miroljub Barać, Višnja Sikimić (2008): Color changes of UHT milk during storage, Sensors 8 (9), 5961-5974; doi:10.3390/s8095961.

8. Popov-Raljić J., Mladenović M., Laličić – Petronijević J., Sikimić V. (2008): Standardizacije senzornog kvaliteta meda, Zbornik plenarnih i naučnih radova XVI naučnog savetovanja sa međunarodnim učešćem «Kvalitetom i selekcijom u pčelarstvu ka Evropi», (rad po pozivu) 9-10 februar 2008, Poljoprivredni fakultet – Zemun, 90-98.

7. Jovanka Popov-Raljić, Slavica Grujić, Višnja Sikimić, Jovanka Laličić, Radmila Gorjanović (2007): Opšti zahtevi, termini i metodologija senzornog vrednovanja konzistencije meda. Zbornik radova XV naučnog savetovanja sa međunarodnim učešćem: Proizvodnja i promocija meda i pčela, 117-122.

9. Jovanka Popov-Raljić, Jovanka Laličić, Radmila Gorjanović, Višnja Sikimić (2005): Predlog mogućnosti senzornog vrednovanja brašneno-konditorskih proizvoda u tipu tvrdog keksa, krekera i slanog peciva, Žito-hleb, 32, 4-5, 179-184.

10. Jovanka Laličić, Biljana Rabrenović, Jovanka Popov - Raljić, Ksenija Pićurić – Jovanović (2005): Mogućnosti primene ulja palmine koštice u konditorskoj industriji, pregledni rad. Uljarstvo, Journal of edible oil industry, 36, 3-4, 35-41.

11. Miloš Rajković, Goran Vuković, Lazar Perić, Mirjana Demin, Jovanka Laličić, Divna Kovačević (2004): Ispitivanje kvaliteta kafe različitim metodama, Zbornik radova poljoprivrednih nauka, 49, 1, 87-96.

Tekući projekti
Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti.
Broj projekta 46010

Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu.
Broj projekta 46009

Stručna usavršavanja
April-Jun 2011. - Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Program. Iowa State University of Science and Technology, College of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science and Human Nutrition, Ames, Iowa, USA.

Drugi relevantni podaci
Mr Jovanka Laličić-Petronijević je samostalno ili u saradnji sa drugim autorima objavila 35 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova. Učestvovala je u realizaciji pet projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Odabrani je ocenjivač za senzorne analize kvaliteta konditorskih proizvoda (prema zahtevu standarda SRPS ISO 8586-1:2002) i bila je član Komisije za ocenu senzornih svojstava konditorskih proizvoda na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.