pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Snežana Jovanović, redovni profesor

Snežana Jovanović - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3121
 • fiksni: 011 2615 315
 • fiksni: 4413121

Elektronska pošta


Godina rođenja

1963.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2006 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke
Doktorat 2001 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke
Magistratura 1995 Poljoprivredni fakultet, Banja Luka Tehnologija animalnih proizvoda
Diploma 1987 Poljoprivredni fakultet, Sarajevo Prerada i kontrola poljoprivrednih proizvoda


Uža naučna oblast
Nauka o mleku

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi prehrambene tehnologije
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Prerada mesa i mleka
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Obrada mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija pratećih proizvoda u industriji mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tehnologija sladoleda
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Tradicionalni proizvodi animalnog porekla
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Viši kurs hemije i fizike mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnološka i funkcionalna svojstva mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Viši kurs tehnologije mleka
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Fermentisani proizvodi od mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Koncentrovani sušeni i zamrznuti proizvodi od mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Odabrana poglavlja iz hemije i fizike mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Odabrana poglavlja iz obrade i prerade mleka
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Autohtoni mlečni proizvodi
Primena visokih temperatura u tehnologiji mleka

Reprezentativne reference
1. Vučić, T., Jovanović, S., Jovčić, A., Zdravković, I. (2009): Karakteristike sladoleda sa smanjenim sadržajem masti. Preh. ind.- Mleko i mlečni proizvodi, 20 (1-2), 70-77.
2. Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M. (2007): Proteini mleka. Monografija. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
3. Jovanović, S. (2007): Le paste filate della Serbia. Caseus, 33-36.
4. Jovanović, S., Barać, M., Maćej, O., Vučić, T., Lačnjevac, Č. (2007): SDS-PAGE Analysis of Soluble Proteins in Reconstituted Milk Exposed to Different Heat Treatment. Sensors 7, 371-383.
5. Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M., Seratlić, S., Vučić, T. (2005): Chemical and sensory characteristics of Svrljig white cheese. Biotechnology in animal husbandry. Book 1, 21 (5-6), 369-373.
6. Jovanović, S., Barać, M., Maćej, O. (2005): Whey proteins-properties and possibility of application. Dairy 55 (3), 215-233.
7. Jovanović, S., Barać, M., Maćej, O., Denin Đurđević, J. (2005): PAGE analysis of milk proteins altered by high thermal treatment. Acta alimentaria, 34 (2), 105-112.
8. Jovanović, S., Maćej, O., Barać, M. (2004): Influence of curd particles drying temperature on the composition of curd made of milk in which coaggregates were formed. J. Agric. Sci. 49 (1), 65-73.
9. Jovanović, S., Maćej, O., Denin Đurđević, J. (2002): The influence of various factors on milk clotting time. J. Agric. Sci. 47 (1), 57-73.
10. Maćej, O., Jovanović, S., Denin Đurđević, J. (2002): The influence of high temperatures on milk proteins. Chem. ind. 56 (3), 123-132.

Tekući projekti
2008-2010: Projekat 20045. Primena visokih temperatura u proizvodnji tvrdih sireva sa ciljem većeg iskorišćenja proteina mleka u odnosu na tradicionalan način izrade sa dodatkom lekovitog i aromatičnog bilja. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Stručna usavršavanja
2002: Cadorago, Italy.