pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Predrag Vukosavljević, vanredni profesor

Predrag Vukosavljević - Fotografija

Telefon

 • lokal: 3177
 • fiksni: 4413177

Elektronska pošta


Godina rođenja

1965.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet Nauka o konzervisanju - Tehnologija voća i povrća
Doktorat 2006 Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke - oblast prehrambeno-tehnoloških nauka
Magistratura 2001 Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke - oblast prehrambeno-tehnoloških nauka
Diploma 1993 Poljoprivredni fakultet Biotehničke nauke - oblast prehrambeno - tehnoloških nauka


Uža naučna oblast
Nauka o konzervisanju

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi prehrambene tehnologije
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Proizvodnja voćnih sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića
Studijski program:
 • Agroekonomija
Osnovne akademske studije
Tehnologija voća i povrća
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Tehnologija voćnih sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
Osnovne akademske studije
Konzervisanje i prerada voća i povrća
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
Osnovne akademske studije
Viši kurs tehnologije voća i povrća
Studijski program:
 • Prehrambena Tehnologija
Diplomske akademske studije
Tehnologija voća i povrća
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Senzorna analiza proizvoda od voća i povrća
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija biljnih proizvoda
Specijalističke akademske studije
Odabrana poglavlja iz tehnologije voća i povrća
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije
Odabrana poglavlja iz tehnologije voćnih sokova i osvežavajućih bezalkoholnih pića
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Tehnologija voća i povrća, Membranski separacioni procesi, Tehnologija jakih alkoholnih pića

Reprezentativne reference
T.Marković, P.Vukosavljević, B.Bukvić, G.Vladisavljević: Investigations of Hydrodynamic Permeability of Ceramic and Polysulfone Membranes for Microfiltration and Ultrafiltration, Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countres - PERMEA 2007, September 2 - 6, CD-rom of full texts, Paper P.II.58, Siofok, Hungary, (2007), R54
B.Bukvić, P.Vukosavljević, Aditivi u proizvodima od voća I povrća i osvežavajućim bezalkoholnim pićima, Uslovi upotrebe aditiva, deklarisanje i označavanje namirnica – zakonska regulative, 167 – 185, Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose SCG, Beograd, 2004, R23
G.T. Vladisavljević, P. Vukosavljević, B. Bukvić, Permeate flux and fouling resistance in ultrafiltration of depectinized apple juice using ceramic membranes, Journal of Food Engineering (Elsevier Science Ltd., Oxford, UK), 60, No. 3, 241-247 (2003), R52
P.Vukosavljević, Branka Bukvić, M.Janković, Snežana Mašović, Degradacija boje maline pri enzimiranju i cedjenju, Jugoslovensko voćarstvo, Vol 38, br. 147 – 148, 229 – 237, (2004/3-4), R61
G.Vladisavljević, P.Vukosavljević, B.Bukvić, B.Zlatković: Applicatuon of Ultrafiltration to Apple Juice Clarification, Review of Research Work et The Faculty of Agriculture, 45, 2, 130-136, Beograd, (2000) R61,
P.Vukosavljević, G.Vladisavljević, B.Bukvić, B.Zlatković: Ultrafiltracija soka od jabuke primenom neorganskih membrana karbosep, Procesna Tehnika, 14, 3, 196-199, Beograd, (1999), R61,
P. Vukosavljević, G. T. Vladisavljević, B. Bukvić, B. Zlatković: Intrinsic hydraulic resistance of ceramic Tech-Sep ultrafiltration membranes, Congress of Chemical and Process Engineering - Chisaž98, CD-rom of full texts, Magic Ware Ltd., Paper P 3.83, Praha, Czech Republic, (1998), R54
P.Vukosavljević, G.Vladisavljević, B.Bukvić, B.Zlatković: Hidraulička propustljivost prema čistoj vodi neorganskih membrana za ultrafiltraciju, Procesna Tehnika, 14, 2 - 3, 28 - 32, Beograd, (1998), R61
P.Vukosavljević, I.Leskošek-Čukalović, V.Nedović: uticaj radnih parametara na kvalitet dijalizovanog piva celuloznim membranama u vidu šupljih vlakana, Savremeni trendovi u prehambenoj tehnologiji, Monografija, Poljoprivredni fakultet, 100-109, Beograd, (1995) R23

Tekući projekti
III 46001 Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u
proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom
vrednošću za evropsko i svetsko tržište - stvorimo bogatstvo iz
bogatstva Srbije


Stručna usavršavanja
Narden - Holandija, firma Quest, 7 dana u martu 2003 godine

Drugi relevantni podaci
Više relevantnih tehničkih rešenja u oblasti Tehnologije osvežavajućih bezalkoholnih pića i Tehnologije jakih alkoholnih pića. Ukupan broj objavljenih naučnih i stručnih radova kao i drugih naučnih dostignuća je preko 60.