pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Novica Miletić, vanredni profesor

Novica Miletić - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

  • fiksni: 011/441-3308

Elektronska pošta


Godina rođenja

1963.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Pesticidi
Doktorat 1999 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Biotehničke nauke - zaštita bilja
Magistratura 1993 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Fitofarmacija
Diploma 1988 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Zaštita bilja


Uža naučna oblast
Pesticidi

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Zaštita voćaka i vinove loze
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Fitofarmacija - zoocidi
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Stručna praksa 1
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Stručna praksa 2
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Tehnologija zaštite bilja
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Stručna praksa 3
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Integralna zaštita višegodišnjih zasada
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije
Stručna praksa
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Biološka efikasnost zoocida
Integralna zaštita bilja

Reprezentativne reference
1. Miletić, N., Tamaš, N. and Graora, D.: The control of codling moth (Cydia pomonella L.) in apple trees. ŽEMDIRBYSTĖ=Agriculture, 98/2, 213-218,2011.

2. Miletic, N., Tamas, N., Vuksa, P., Pfaf-Dolovac, E. and Dolovac, N.: The Influence of Shading on the Development of Podosphaera leucotricha under Field Conditions. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18/2, 178-184, 2012.

3. Tamaš, N., Dojnov, B., Margetić, A., Vujčić, M., Špirović, B., Miletić, N., Stević, M., Vujčić, Z.: Resistance to common organophosphate and carbamate insecticides in Aphis pomi (Hemiptera: Aphididae). Fruits, 70 (3), 135 - 142, 2015.

4. Elezović, I., Tamaš, N., Miletić, N.: Rezistentnost lisnih vašiju na insekticide. Pesticidi i fitomedicina, 21 (1), 9-19, 2006.

5. Miletić, N., Tamaš, N.: Integralna zaštita jabuke. Zbornik radova II savetovanja "Inovacije u voćarstvu", Beograd, 95-106, 2009.

6. Miletić, N., Vukša, P. : Antisporulaciono delovanje fungicida na Podosphaera leucotricha (Ell. And Ev.) Salm. Pesticidi i fitomedicina, 21, (2) 145-148, 2006.

7. Miletić, N. i Tamaš, N. : Efikasnost mineralnih ulja u suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke. Trinaesti simpozijum sa savetovanjem o zaštiti bilja, Zlatibor, Zbornik rezimea, 51-52, 2007.

8. Tamaš, N., Miletić, N., Prodanović Jerinić, D.:. Integralni koncept suzbijanja kruškine buve. IX savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, Zbornik rezimea, 31-32, 2008.

9. Miletić, N., Tamaš, N.: Zaštita breskve i nektarine od prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina. Zbornik radova IV Savetovanja „Inovacije u voćarstvu“, Beograd, 137-147, 2013.

10. Dolovac, N., Gavrilović, V. and Miletić, N.: Control of rusty spot of peach in Serbia. Book of Abstracts, 7th Internacional Peach Simposium. Lleida (Spain), 118, 2009.


Tekući projekti
Optimizacija primene aktuelnih i istraživanja novih fungicida i zoocida u funkciji njihove efikasnosti i bezbednosti hrane TR-20060 . Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Stručna usavršavanja
Cornell University 2005.g., Integralna zaštita jabuke

Drugi relevantni podaci
Dr Novica Miletić objavio je 60 naučnih i stručnih radova u stranim i domaćim časopisima i saopštenja na naučno-stručnim skupovima. Učestvovao je u realizaciji tri domaća projekta koje je finansiralo ministarstvo za poljoprivredu. Rukovodio je ili je bio član komisija za odbranu preko 60 diplomskih radova i 4 doktorske disertacije. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije gde je u poslednjih pet godina dva puta bio predsednik organizacionog odbora. Od 1993 godine na ogednom dobru poljoprivrednog fakulteta Radmilovac radi na tehnologiji zaštite voćaka i vinove loze.