pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Olivera Petrović-Obradović, redovni profesor

Olivera Petrović-Obradović - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Funkcija

Direktor instituta

Telefon

 • fiksni: 011/441-3180

Elektronska pošta


Godina rođenja

1963.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2005 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 1999 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Magistratura 1992 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke
Diploma 1986 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Entomologija i poljoprivredna zoologija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Entomologija
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Opšta entomologija
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Vektori biljnih bolesti
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Biljni karantin
Studijski program:
 • Fitomedicina
Diplomske akademske studije
Integralna zaštita njivskog bilja
Studijski program:
 • Fitomedicina
Diplomske akademske studije
Metode istraživanja u fitomedicini
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Entomologija
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
Doktorske akademske studije
Principi zoosistematike
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Taksonomija, sistematika i ekologija biljnih vašiju (Aphididae, Hemiptera);
Diverzitet afidofaune Srbije;
Biologija štetnih vrsta biljnih vašiju u agroekosistemima, šumarstvu i urbanoj hortikulturi;
Proučavanje vektora biljnih bolesti;
Proučavanje prirodnih neprijatelja biljnih vašiju;

Reprezentativne reference
1. Tomanović, Ž., N. G. Kavallieratos, P. Stary, O. Petrović-Obradović, Athanassiou C. G. and Lj. Stanisavljević (2008): Cereal aphids (Hemiptera: Aphidoidea) in Serbia: seasonal dynamics and natural enemies. Eur. J. Entomool., 105: 495-501.

2. Tomanović, Ž., N. G. Kavallieratos, P. Stary, Stanisavljević, Lj. and O. Petrović-Obradović, S. Tomanović and M. Milutinović (2006): Phylogenetic relationships among Praiini (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) aphid parasitoids, with redescription of two species Insect Systematics & Evolution 37 (2), 213-226.

3. Tomanović, Ž., N. G. Kavallieratos, P. Stary, O. Petrović-Obradović, S. Tomanović and S. Jovanović (2006): Aphids and parasitoids on willows and poplars in southeastern Europe (Homoptera: Aphidoidea; Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae). J.Plant Dis.Protect. 113 (4), 174-180

4. Coceano, P. G. & O. Petrović-Obradović (2006): New Aphid species for Italy caught by suction trap. Phytoparasitica, Vol. 34. No 1, 63-67.

5. Kavallieratos, N.G., Tomanović, Ž., Stary, P., Athanassiou, C.G., Fasseas, C., Petrović, O., Stanisavljević, Lj. and Anagnou M.V., (2005): Praon Haliday (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) in Southeastern Europe: key, host range and phylogenetic relationship. ZOOLOGISCHER ANZEIGER 243, 181-209

6. Kavallieratos, N.G., Tomanović, Ž., Stary, P., Athanassiou, C.G., Sarlis, G.P., Petrović, O., Niketić, M. and Vayias, B.J. (2004): A survey of aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of Southeastern Europe and their aphid - plant associations. APPLIED ENTOMOLOGY & ZOOLOGY, 39 (3), 527-564.

7. Tomanović, Ž., Stary, P. & Petrović, O. (2002): Monoctonus leclanti sp. n (Hymenoptera: Braconidae: Aphidinae) from high-montane areas of southeastern Europe, and key to related species. Entomol. Fennica, Vol.13, 159-162.

8. Petrović, O. & Remaudiere, G. (2002): Deux aphides nouveaux du Durmitor (Hemiptera, Aphididae). Revue francaise d’Entomologie (N.S.), 24 (2): 67-77.

9. Petrović, O. (1998): A new species of Stomaphis Walker (Aphididae) from Serbia. In: Nieto Nafria, J. M. & A. F. G. Dixon (eds.) Aphids in natural and managed ecosystems: 423-429. Univerisdad de Leon (Secretariado de Publicaciones). Leon (Spain).

10. Petrović, O. & Leclant, F. (1998): A new Aphis sp. from Montenegro living on Euphorbia myrsinites. In: Nieto Nafria, J. M. & A. F. G. Dixon (eds.) Aphids in natural and managed ecosystems: 431-437. Univerisdad de Leon (Secretariado de Publicaciones). Leon (Spain).


Tekući projekti
2011-2014: Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodivetziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena. Aktuelni projekat MNTRS ev. br. 43001
2010-2012: SCOPES “Host specialization of aphid parasitoids”
2010-2012: TEMPUS “International joint Master degree in Plant Medicine”

Stručna usavršavanja
1989, 1995, 1997, Francuska. Monpelje, usavršavanje u oblasti taksonomije i sistematike biljnih vašiju.
2000. Izrael, Tel Aviv. Učešće na međunarodnom kursu o Integralnoj zaštiti bilja
2001. Italija, Udine. Usavršavanje u identifikaciji krilatih formi biljnih vašiju.
2002. Kina, Gvandžou. Učešće na međunarodnom kursu o Integralnoj zaštiti bilja.
2002 Engleska, London. Identifikacija biljnih vašiju uz pomoć zbirke Prirodnjačkog muzeja u Londonu.

Drugi relevantni podaci
Prof. Olivera Petrović objavila je više od 90 naučnih radova i 5 stručna rada. Autor je jedne monografije, koautor priloga u dve međunarodne i jednoj monografiji nacionalnog značaja. Učesnik u naučnoistraživačkom radu u više projekata, rukovodilac jednog nacionalnog projekta Ministarstva za poljoprivredu i vodoprivredu Republike Srbije i rukovodilac dva bilateralna međunarodna projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Član je ekspertskog tima DAISIE za sačinjavanje lista alohtonih invazivnih vrsta u Evropi