pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Svjetlana Radmanović (Cupać), vanredni profesor

Svjetlana Radmanović (Cupać) - Fotografija

Matični institut

Zemljište i melioracije

Telefon

 • lokal: 134

Elektronska pošta


Godina rođenja

1967.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke - Pedologija
Doktorat 2006 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke - Melioracije zemljišta
Magistratura 2000 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke - Pedologija
Diploma 1991 Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb Poljoprivredne melioracije


Uža naučna oblast
Nauka o zemljištu

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Pedologija
Studijski program:
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Pedologija
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Pedologija
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Degradacija poljoprivrednih zemljišta
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Metode istraživanja zemljišta
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Sistematika i geografija zemljišta
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Kartografija zemljišta sa PIS-om
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Metode istraživanja u melioracijama
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Zemljišni informacioni sistem
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
Doktorske akademske studije
Antropogena zemljišta
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Geneza, karakteristike, klasifikacija i geografija zemljišta
Sastav i osobine humusa
Rendzine Srbije
Ponašanje materija antropogenog porekla u zemljištu

Reprezentativne reference
Jovanović U., Marković M., Cupać S., Tomić Z. (2013): Soil humic acid aggregation by dinamic light scattering and laser Doppler electrophoresis. J.Plant Nutr. Soil Sci. 176:674-679
Ðurović R., Gajić-Umiljendić J., Cupać S., Ignjatović Lj. (2010): Solid Phase Microextraction as an Efficient Method for Characterization of the Interaction of Pesticides with Different Soil Types. J. Braz. Chem. Soc, 21(6):985-994
Marković, M., Cupać, S., Đurović, R., Milinović, J., Kljajić, P. (2010): Assessment of Heavy Metal and Pesticide Levels in Soil and Plant Products from Agricultural Area of Belgrade, Serbia. Arch Environ Contam Toxicol, 58:341–351
Cupać, S., Đorđević, A., Tomić, Z. (2008): The effect of decarbonation on humus composition in Serbian rendzina soils. Zemljište i biljka 57(2):69-77
Radenkovic, M., Cupac, S., Joksic, J., Todorovic, D. (2008): Deplated Uranium Mobility in Contaminated Soil (Southern Serbia). Environ Sci Pollut Res, 15(1):61-67
Cupać, S., Đorđević, A., Jovanović, Lj. (2007): Elemental composition of humic acids of rendzina soils in Serbia. Zemljište i biljka 56(3):97-105
Cupać, S., Đorđević, A., Jovanović, Lj. (2007): Effect of land use on group and fractional composition of humus in rendzina soils in Serbia. Journal of Agricultural Sciences 52(2):145-153
Cupać, S., Đorđević, A., Tomić, Z., Jovanović, Lj. (2007): Humus group and fractional composition of rendzina soils in Serbia. Zemljište i biljka 56(1):17-29
Cupać, S., Đorđević, A., Jovanović, Lj. (2006): Effect of decarbonation and land use on humus content and its nitrogen enrichment in rendzina soils. Zemljište i biljka 55(2):167-178
Cupać, S., Janjić, V., Stojanović, S., Stojanović, D., Jovanović, Lj., Marisavljević, D. (2001): Osobine zemljišta nekih prirodnih staništa buhača, Tanacetum cinerariaefolium Trev., u Crnoj Gori. Pesticidi 16:35-48

Tekući projekti
2011-2015: Proučavanje uticaja kvaliteta zemljišta i vode za navodnjavanje na efikasniju proizvodnju poljoprivrednih kultura i očuvanje životne sredine (37006)
2011-2015: Sinteza, procesiranje i karakterizacija nanostrukturnih materijala u oblasti energije, mehaničkog inženjerstva, zaštite životne sredine i biomedicine“ (45012)