pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Mirko Nedić, docent

Mirko Nedić - Fotografija

Matični institut

Zemljište i melioracije

Telefon

  • lokal: 3208

Elektronska pošta


Godina rođenja

1958.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Melioracije zemljišta
Doktorat 2007 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu navodnjavanje
Specijalizacija 1990 INRA Tuluz, Francuska Teledetekcija
Magistratura 1991 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Navodnjavanje
Diploma 1984 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Pedologija


Uža naučna oblast
Melioracije zemljišta

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Radna praksa
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Proizvodna praksa
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Erozija zemljišta
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Uređenje poljoprivrednih zemljišta
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Tehnološko-organizaciona praksa
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Ekološki inženjering poljoprivrednih zemljišta
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Konzervacija zemljišta i voda, uređenje poljoprivrednog zemljišta

Reprezentativne reference
1. Vasić, G., Milivojević, J., Gordana Matović, Tolimir, M., Gorica Bošnjaković, Mirjana Denić, Nataša Cecić, Nedić, M. i Zloh, Z. (2003): Ekspanzija irigacionih površina i njihovo korišćenje u Srbiji i Crnoj Gori. Međunarodni simpozijum: Navodnjavanje-izazov za investitore. Referat po pozivu. Bečej. R64 (1,5)
2. Milivojević, J., Vasić, G., Tolimir, M., Gordana Matović, Gorica Bošnjaković, Mirjana Denić, Nataša Cecić, Nedić, M. i Zloh, Z. (2003): Politika planiranja i investiranja navodnjavanja u svetu i u Srbiji i Crnoj Gori. Međunarodni simpozijum: Navodnjavanje-izazov za investitore. Referat po pozivu. Bečej. R64 (1,5)
3. Ličina, V., Zorica Jovanović, Svetlana Antić – Mladenović, Mirjana Kresojević, M. Nedić (2004): Primena organo – mineralnih materija i đubriva u rekultivaciji kolubarskih jalovina i njihov uticaj na produktivnost i mineralni sastav ratarskih kultura. Str. 457 – 464. III Međunarodna naučno – stručna konferencija o upravljanju zaštitom okoline » Energetska efikasnost u energetici«. Herceg Novi R54 (1,0)
4. Aleksandra Čanak Nedić, M. Nedić (2004): Diskontinualno nanošenje selektivno otkopanog materijala za potrebe rekultivacije. Str. 457 – 464. III Međunarodna naučno – stručna konferencija o upravljanju zaštitom okoline » Energetska efikasnost u energetici«. Herceg Novi. R54 (1,0)
5. Miljanović I., M. Nedić, Petrovski A., Milena Josipivić., Aleksandra Čanak Nedić (2004): Otkopavanje i odlaganje otzkrivke u funkciji rerkultivacije na površinskim kopovima EPS-a – ciljevi i dileme. Str. 465 – 468. XXXI Simpozijum o operativnim ispistivanjima. Iriški venac. R54 (1,0)
6. Vujić S., Aleksandra Čanak Nedić, Maksimović S., Mr Nedić M.,Miljanović I., Anđica Kričković, Petrovski A.,(2005): Antropogeni efekti rudarskih radova na životnu sredinu u ugljenim basenima EPS-a. R C3-07 Knjiga III. 27 Savetovanje Jugoslovenskog komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže. Zlatibor. R54 (1,0)
7. Aleksandra Canak Nedic, Nedi M., Tomic D.,(2005): The role of land reclamation in post-transition period. Str. 335. First balkan mining congress balkanmine “BALKANMINE – Answer to the Challenges of United Europe”. Varna- Bugarska R54 (1,0)
8. Vujic S., Petrovsk A., Aleksandra Canak Nedic, Andjica Krickovic, Nedic M., Miljanovic I., Katic M., Katica Popov(2005):Anthropogenic effects of mining works on living environment in the coalbasinsof the electric power industry of Serbia. Str. 344. First balkan mining congress balkanmine “BALKANMINE – Answer to the Challenges of United Europe”. Varna- Bugarska. R54 (1,0)
9. Nedić M., Aleksandra Čanak Nedić, S. Mitrović (2006): Klasifikacione karakteristike kontaminacije zemljišta EPS-a u cilju njihove remedijacije. Ohrid- Makedonija R54 (1,0)
10. Aleksandra Čanak Nedić, Gajic A., Nedić M. (2007): Concept Of Sustainable Land Rehabilitation During Transition Period, Proceedings des Internationalen Bergbausymposiums WISMUT 2007. Gera – Germany. Str. 273-281. R54 (1,0)
57. Aleksandra Čanak Nedić, Dr Nedić M., Tadić V.(2009): Evolucija formiranja deponija pepela i šljake Elektroprivrede Srbije, II Savetovanje sa međunarodnim učešćem: Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima, Banja Vrujici Str. 1 - 13 R54 (1,0)

Stručna usavršavanja
Tuluz, 1991 Teledetekcija

Drugi relevantni podaci
Doc. dr Mirko Nedić je objavio više od 65 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova, jedno poglavlja u monografiji. Učestvovao je u realizaciji više od 20 međunarodnih i domaćih stručnih I naučnih projekata. Član je društva za proučavanje zemljišta Srbije