pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Snežana Đorđević, vanredni profesor

Matični institut

Zemljište i melioracije

Telefon

  • lokal: 381

Elektronska pošta


Godina rođenja

1964.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2005 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke
Doktorat 1996 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Agronomske nauke
Magistratura 1993 Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Agronomske nauke
Diploma 1988 Poljoprivredni fakultet, Beograd


Uža naučna oblast
Mikrobiologija zemljišta i voda

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnovi mikrobiologije zemljišta
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Degradacija poljoprivrednih zemljišta
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Ekološka mikrobiologija
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Biljno-mikrobna interakcija
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Bioremedijacija
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Patogeni mikroorganizmi u životnoj sredini
Studijski program:
  • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Ekološka mikrobiologija
Enzimska aktivnost zemljišta
Biofertilizacija
Biljno-mikrobne interakcije
Uticaj sredstava za zaštitu bilja na mikrobiološku aktivnost zemljišta

Reprezentativne reference
1. Milošević N., Govedarica, M., Đorđević S.: Uticaj herbicida na nodulaciju soje i mikrobiološku aktivnost rizosfernog zemljišta. 15. Simpozijum Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, Vrdnik, 3105-3106.
2. Kajgana M., Živanović Lj., Đorđević S., Milenković J., Perić V., Jović Ž.: Uticaj doze mikrobiloškog djubriva Slavol na klijavost i dinamiku isklijavanja semena kukuruza. X savetovanje o biotehnologiji. Zbornik radova Vol 10, Br 10.,155-160.
3. Đorđević S., Jakovljević M., Šantrić Lj. : Efekti bakterizacije semena paprike djubrivom “Slavolom”u proizvodnji rasada 17. savetovanje agronoma veterinara i tehnologa. Zbornik naučnih radova Institut PKB Agroekonomik, Vol. 10. br. 1, 115-120.
4. Đorđević S., Djurić N., Trkulja V., Gavrilović M., Najdenovska O. : Uticaj bakterijske inokulacije semena na produktivnost različitih sorti pšenice. 19. savetovanje agronoma veterinara i tehnologa. Zbornik radova Institut PKB
5. Đorđević S. : Uticaj različitih sistema đubrenja na brojnost mikroorganizama u zemljištu pod monokulturom kukuruza. SMIS 1994 Proizvodnja hrane i energije”, 98 - 104, Beograd.
6. Đorđević S., Milošević N., Jarak M., Najdenovska O. (2005): Efekti inokulacije semena kukuruza bakterijama iz roda Bacillus sp. 19. savetovanje agronoma veterinara i tehnologa. Zbornik radova Institut PKB Agroekonomik, Vol.11., No. 1-2, 95-102.

Drugi relevantni podaci
Prof. Dr Snežana Đorđević je učestvovala u nekoliko domaćih projekata tehnološkog razvoja koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije. Rukovodila je izradom jedne magistarske teze. Član je Udruženja mikrobiologa Srbije. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja u zemlji i svetu u oblasti inovacija u poljoprivrednoj proizvodnji (Tesla fest 2004, Eureka Brisel 2005, Idea Mađarska 2005-2006, Privredna komora Beograda 2007).