pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Boško Gajić, redovni profesor

Boško Gajić - Fotografija

Matični institut

Zemljište i melioracije

Telefon

 • lokal: 138

Elektronska pošta


Godina rođenja

1963.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet, Beograd Melioracije zemljišta
Doktorat 1997 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomskih nauka
Magistratura 1992 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke - navodnjavanje
Diploma 1987 Ponjoprivredni fakultet Fizika zemljišta


Uža naučna oblast
Melioracije zemljišta

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Fizika zemljišta
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Korišćenje zemljišta
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Osnovne akademske studije
Melioracije zemljišta
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Primenjena fizika zemljišta
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
Diplomske akademske studije
Fizika zemljišta
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Fizičke osobine zemljišta.
Uticaj agrotehničkih i meliorativnih mera na fizičke osobine zemljišta.
Fizičke osobine zemljišta i njihovu zavisnost od sastava i drugih osobina zemljišta.
Degradacija fizičkih osobina zemljišta i mere za njihovo smanjenje.
Vodni režim zemljišta.
Korišćenje modela u proceni fizičkih i hemijskih osobina zemljišta.
Agrotehnogene transformacije zemljišta.
Korišćenje obnovljivih izvora energije u navodnjavanju.
Ekologija zemljišta.

Reprezentativne reference
1. Gajić, B., Đurović N., Dugalić, G. (2010): Composition and stability of soil aggregates in Fluvisols under forest, meadows, and 100 years of conventional tillage. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 173, 502-509.

2. Tomić, Z., Makreski, P., Gajić, B. (2010): Identification and spectra–structure determination of soil minerals: Raman study supported by IR spectroscopy and X-ray powder diffraction. Journal of Raman Spectroscopy 41(5), 582–586.

3. Kovačević, M., Bajat, B., Gajić, B. (2010): Soil type classification and estimation of soil properties using support vector machines. Geoderma 15(3–4), 340–347.

4. Dragović, S., Mihailović, N., Gajić, B. (2010): Quantification of transfer of 238U, 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in mosses of a semi-natural ecosystem. Journal of Environmental Radioactivity 101(2), 159–164.

5. Momčilović, M., Gajić, B., Dragović, S. (2009): The influence of soil particle size distribution on radionuclide content in soil. Proceedings of the Eco-conference 2009: Ecological movement of the city of Novi Sad, 159–165.

6. Dragović, S., Mihailović, N., Gajić, B., (2008): Heavy metals in soils: distribution, relationship with soil characteristics and radionuclides and multivariate assessment of contamination sources. Chemosphere 72(3), 491–495.

7. Gajić, B., Dugalić, G., Sredojević, Z., Tomić, Z. (2008): Effect of different vegetation types on infiltration and soil water retention. Cereal Research Communications 36, Supplementum, 991–994.

8. Dugalić, G., Gajić, B., Katić, S., Stevović, V. (2008): Influence of liming on yield and chemical composition of alfalfa on an acid soil. Cereal Research Communications 36, Supplementum, 995–998.

9. Momčilović, M., Gajić, B., Mihailović, N., Dragović, S. (2008): Radiocaesium in surface soils of Stara Planina mountain and its correlation with soil characteristics. Proceedings of the 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Volume II, Physical Chemistry, 465– 467.

10. Gajić B., Dugalić G., Đurović N. (2006): Comparasion of soil organic matter content, aggregate composition and water stability of gleyic fluvisol from adjacent forest and cultivated areas. Agronomy Research 4 (2), 499–508.

Tekući projekti
2011-2014: III 43009, NOVE TEHNOLOGIJE ZA MONITORING I ZAŠTITU ŽIVOTNOG OKRUŽENjA OD ŠTETNIH HEMIJSKIH SUPSTANCI I RADIJACIONOG OPTEREĆENjA.

Stručna usavršavanja
2000.: International Course – Pressurized irrigation systems. Centre for International Cooperation –MASHAV and CINADCO, Israel.

Drugi relevantni podaci
Prof. dr Boško Gajić je objavio oko100 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova.
Autor je univerzitetskog udžbenika i praktikuma iz Fizike zemljišta. Koautor je skripte Melioracije zemljišta. Takođe, koautor je praktikuma Pedologija za studente Agronomskog fakulteta u Čačku. Jedan je od autora Monografije “Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta” koje je izdalo Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta.
Učestvovao je kao rukovodilac i istraživač u 9 naučno-istraživačkih projekata finansiranih od Ministarstva za nauku Republike Srbije.
Rukovodio je ili je bio član komisija za odbranu 4 diplomska rada, 2 magistarske teze i 3 doktorske disertacije. Takođe je bio više puta član komisija za izbor i reizbor nastavnika i saradnika na Poljoprivrednom i drugim fakultetima i Univerzitetima u našoj zemlji i inostranstvu.
Prof. dr Boško Gajić je izvodio teoretsku i praktičnu nastavu predmeta Osnovi pedologije sa monitoringom zemljišta na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Melioracije zemljišta u Višoj Poljoprivrednoj školi u Šapcu. Izvodio je nastavu predmeta Pedologija i Konzervacija zemljišta i voda na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu duži niz godina.
Član je Društva za proučavanje zemljišta Srbije i Komisije za standarde iz oblasti kvaliteta zemljišta pri Institutu za standardizaciju Srbije.
Recezent je radova međunarodnog časopisa Agronomy Research.