pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Vladimir Pavlović, redovni profesor

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Telefon

 • lokal: 445

Elektronska pošta


Godina rođenja

1966.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2007 Poljoprivredni fakultet Fizika
Doktorat 2001 Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet Fizika
Magistratura 1996 Univerzitet u Beogradu, Centar za multidisciplinarne studije Nauka o materijalima
Diploma 1992 Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet Fizika


Uža naučna oblast
Fizika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Fizika
Studijski program:
 • Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Fizika
Studijski program:
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija ratarskih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija konzerviranja i vrenja
 • Prehrambena tehnologija - Modul:Tehnologija animalnih proizvoda
Osnovne akademske studije
Primena merne tehnike i merenja
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Nauka o materijalima

Reprezentativne reference
1 V.B.Pavlovic, Contribution of Frenkel's Theory to the Development of Materials Science, Sci. of Sint.38 (2006) 3-6
2 M.V.Nikolic, V.P.Pavlovic, V.B.Pavlovic, N.Labus, B.D.Stojanovic, Application of the Master Sintering Curve Theory to Nonisothermal sintering of BaTiO3 Ceramics, Mat. Sci. Forum 494 (2005) 417-422
3 V.P.Pavlovic, M.V.Nikolic, V.B.Pavlovic, N. Labus, Lj. Zivkovic, B.D.Stojanovic, Correlation between densification rate and microstructure evolution of mechanically activated BaTiO3, Ferroelectrics 319 (2005) 75-85
4 Z.M.Nikolic, V.B.Pavlovic, DPR Analysis of Microstructural Evolution of ZnO Ceramics, Materials Science Forum Vols. 453-454 (2004) 453-458
5 B.D.Stojanovic, C.R.Foschini, V.Z.Pejovic, V.B.Pavlovic, J.A.Varela, "Electrical properties of screen-printed BaTiO3 thick films, Journal of the European Ceramic Society 24 (2004) 1467-1471
6 V.B.Pavlovic, Z.Marinkovic, V.Pavlovic, Z.Nikolic, B.Stojanovic, M.M.Ristic, Phase transformations and thermal effect of mechanically activated BaCO3-TiO2 Ferroelectrics 271, (2002), 391-396
7 B.D.Stojanovic, C.R.Fochini V.B. Pavlovic, V.P.Pavlovic V.Pejovic, J.A.Varela, Barium titanate screen-printed films Ceramics International 28 (2002) 293-298
8 B.D.Stojanovic, V.B.Pavlovic, V.P.Pavlovic, SDjuric, B.A.Marinkovic, M.M.Ristic, “Dielectric Properties of Barium-titanate Sintered from Tribophysically Activated Powders”, J.Europ.Ceram.Soc. 19, 1081-1083 (1999).
9 Lj.Zivkovic, B.D.Stojanovic, V.B.Pavlovic, Z.S.NIkolic, B.A.Marinkovic, T.V.Sreckovic, “SEM Investigation of Domain Structure in (Ba,Ca,Pb)TiO3”, J.Europ.Ceram.Soc. 19,1085-1087 (1999).
10 V.B.Pavlovic, B.D.Stojanovic, Lj.Zivkovic, G.Brankovic, M.M.Ristic “Grain Growth during Sintering of BaTiO3 with LiF” Ferroelectrics 186, 165-168 (1996).

Stručna usavršavanja
2000. god.-Univerzitet Ilinois, SAD

Drugi relevantni podaci
Učestvovao je u realizaciji 11 naučno-istraživačkih projekata, od kojih su 3 bila međunarodni projekti, 5 projekata je finansiralo Ministarstvo za nauku i zaštitu čovekove okoline Srbije, dva projekta je finansirao Fond za naučna istraživanja SANU, a jedan projekat je finansirao IRITEL. Bio je rukovodilac na 3 potprojekta, a naučni sekretar na dva.
Kao autor ili koautor objavio je 110 naučnih radova, pri čemu su 23 rada objavljena u međunarodnim časopisima, 41 u zbornicima sa međunarodnih konferencija, 6 u časopisima od nacionalnog značaja, a ostatak u zbornicima sa domaćih konferencija.
Ima realizovana dva patenta, a za praktične aspekte svojih istraživanja nagrađen je 2000. god. zlatnom medaljom Saveza pronalazača Beograda, a 2002. godine specijalnim priznanjem sa zlatnom medaljom.

Naziv dokumenta Vreme postavljanja
USMENI ISPIT IZ FIZIKE 2014-05-27 11:21:20
PONOVLJEN KOLOKVIJUM IZ FIZIKE 2014-05-27 11:21:50