pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Rajko Miodragović, vanredni profesor

Rajko Miodragović - Fotografija

Matični institut

Poljoprivredna tehnika

Funkcija

Direktor instituta

Telefon

  • lokal: 3449

Elektronska pošta


Godina rođenja

1969.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2015 Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu Biotehničke nauke - poljoprivredna tehnika
Doktorat 2009 Poljoprivredni fakultet, Beograd Biotehničke nauke - poljoprivredna tehnika
Magistratura 2001 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke - Mehanizacija ratarske proizvodnje
Diploma 1993 Poljoprivredni fakultet, Beograd Agronomske nauke


Uža naučna oblast
Poljoprivredna tehnika

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Osnove poljoprivredne tehnike
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija ratarske proizvodnje
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Mehanizacija dorade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda
Studijski program:
  • Poljoprivredna tehnika
Osnovne akademske studije
Poljoprivredne mašine
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
Osnovne akademske studije
Poljoprivredne mašine II
Studijski program:
  • Ratarstvo i povrtarstvo
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Mehanizacija biljne proizvodnje
Tehnološko-tehnički sistemi navodnjavanja
Potrošnja energije, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u poljoprivrediReprezentativne reference
1. Đević, M., Miodragović, R., Mileusnić, Z.: (2005) Modern Wheat Combine Harvesters under Conditions of PKB, Actual Tasks on Agricultural Engineering, p 91-98, Opatia, Croatia

2. Mileusnić, Z., Đević, M., Miodragović, R..: (2006) Optimal Tractor Working Regime for Maximal Productivity, Works of the Faculty of Agriculture, University of Sarajevo, Vol LI No 57/1, p 57-69, Sarajevo.

3. Urošević, M., Mileusnić, Z., Miodragović, R., Dimitrijević Aleksandra: (2006) Energetical Parameters of Tractor Implement Unit for Additional Tillage in Higly Intensive Orchards, Actual Tasks on Agricultural Engineering, p 437-441, Opatia, Croatia.

4. Đević, M., Miodragović, R., Mileusnić, Z., Topisirović, G.: (2006) New Generation Harvesters in Corn Harvesting, Actual Tasks on Agricultural Engineering, p 473-480, Opatia, Croatia.

5. Petrović, D., Miodragović R., Mileusnić, Z.: (2007) "Combines Stability”. 35-th International Symposium “Actual Tasks on Agricultural Engineering”p-147-154 (supported by CIGR, EurAgEng,…), 19-23 February, Opatia, Croatia.

6. Đević, M., Miodragović, R. (2007): Uniformity of Distribution for Different Conceptions of Mixing-distribution Trailers, Actual Tasks on Agricultural Engineering, p 113-118, Opatia, Croatia (ISI Proceedings)

Tekući projekti
31051- Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda

Stručna usavršavanja
1998 -Obavio je specijalizaciju u Izraelu u Institutu Volcani Centar pod nazivom “Researche & Development in drip irrigation and greenhouse technologies".

Drugi relevantni podaci
U ukupnom istraživačkom radu, dr Rajko Miodragović je do sada, samostalno i u saradnji sa drugim autorima objavio više od 65 naučnih i stručnih radova iz svoje oblasti. Učestvovao na 14 projekta, od kojih su 5 finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, a ostali su vezani za saradnju sa privredom.