pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Katarina Jovanović – Radovanov , docent

Katarina Jovanović – Radovanov - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

 • fiksni: 011/441-3491

Elektronska pošta


Godina rođenja

1964.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2017 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Pesticidi
Doktorat 2012 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Biotehničke nauke - zaštita bilja
Magistratura 2002 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Fitofarmacija
Diploma 1990 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu Zaštita bilja


Uža naučna oblast
Pesticidi

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Fitofarmacija - herbicidi
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Osnovi selektivnosti i fitotoksičnosti pesticida
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Osnovi rezistentnosti na pesticide
Studijski program:
 • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Zaštita urbanog zelenila
Studijski program:
 • Fitomedicina
Diplomske akademske studije
Metode istraživanja u fitomedicini
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije
Fitofarmacija
Studijski program:
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Ratarstvo i povrtarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Zootehnika
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Melioracije zemljišta
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Fitomedicina
 • Poljoprivredne nauke - Modul:Poljoprivredna tehnika
Doktorske akademske studije

Oblast istraživanja
Biološka efikasnost herbicida
Osetljivost gajenih biljaka na ostatke herbicida
Dinamika degradacije herbicida
Kartiranje invazivnih i ekonomski značajnih korova

Reprezentativne reference
1. Vrbničanin, S., Dajić-Stevanović, Z., Jovanović-Radovanov, K., Uludag, A. (2009): Weed vegetation of small grain crops in Serbia: environmental and human impact. Turk. J. Agric. For., 33, 325-337

2. Gajović, D., K. Jovanović-Radovanov and I. Elezović: Efficacy of dimetanamide – p in controling weeds in sugarbeet. Acta herbologica, Vol.12, No.1-2, 59-66, 2003.

3. Jovanović-Radovanov, K. i I. Elezović: Fitotoksično delovanje trifluralina na hibride kukuruza (Zea mays L.) i njegova perzistentnost. Pesticidi, 18, 77-93, 2003.

4. Elezović, I., M. Stević i K. Jovanović-Radovanov: Mezotrion – novi herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu. Pesticidi, 18, 245-256, 2003.

5. S. Vrbničanin, D. Božić, D. Rančić and K. Jovanović-Radovanov: Susceptibility of different varietes of Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) to some herbicides. Acta herbologica. Vol 13, No. 2, 457-464, 2004.

6. Jovanović-Radovanov, K., M. Stević, I. Tampakakis and I. Elezović: Efficacy of napropamide in controlling weeds in grape and tomato. Acta herbologica, Vol 13, No. 2, 495-502, 2004.

7. Jovanović-Radovanov, K., Igor Elezović and Sava Vrbničanin: Efficacy of bentazone and dicamba in controlling weeds in wheat. Acta herbologica, Vol 13, No. 2, 503-510, 2004.

8. Jovanović-Radovanov, K. i I. Elezović: Fitotoksično delovanje imazetapira na hibride kukuruza (Zea mays L.) i njegova perzistentnost. Pesticidi i fitomedicina, 19, 111-132, 2004.

9. Tamaš, N., K. Jovanović-Radovanov, M. Stević i I. Elezović: Uticaj primene okvašivača na efikasnost tribenuron-metila u suzbijanju korova u pšenici. Pesticidi i fitomedicina, 19, 185-192, 2004.

Tekući projekti
2012-2016: Učesnik na projektu (MC Substitute) COST akcija „Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)“ FA1203

Drugi relevantni podaci
Dr Katarina Jovanović-Radovanov do sada je objavila 60 naučnih i 4 stručna rada. Bila je i trenutno je angažovana na više nacionalnih projekata. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije, Herbološkog društva Srbije i Evropskog udruženja za izučavanje korova (European weed Research Society).