pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

dr Draga Graora, vanredni profesor

Draga Graora - Fotografija

Matični institut

Fitomedicina

Telefon

  • fiksni: 011/441-3496
  • lokal: 3496

Elektronska pošta


Godina rođenja

1964.

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013 Poljoprivredni fakultet, Beograd Entomologija
Doktorat 2005 Poljoprivredni fakultet, Beograd Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda
Magistratura 1994 Poljoprivredni fakultet, Beograd Entomologija
Diploma 1987 Poljoprivredni fakultet, Beograd Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda


Uža naučna oblast
Entomologija i poljoprivredna zoologija

Spisak predmeta koje nastavnik predaje
Naziv predmeta Nivo studija
Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Hortikultura
Osnovne akademske studije
Masovne pojave insekata
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Fitomedicina
Osnovne akademske studije
Entomologija
Studijski program:
  • Biljna Proizvodnja - Modul:Voćarstvo i vinogradarstvo
Osnovne akademske studije
Zaštita urbanog zelenila
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije
Integralna zaštita višegodišnjih zasada
Studijski program:
  • Fitomedicina
Diplomske akademske studije

Oblast istraživanja
Entomologija:
Biologija, rasprostranjenost i štetnost najznačajnijih vrsta insekata
u voćarstvu, vinogradarstvu i urbanom zelenilu
Prirodni neprijatelji štetnih vrsta insekata
Taksonomija, faunistika i biologija štitastih vaši (Coccoidea, Hemiptera)

Reprezentativne reference
1. Graora, D., Spasić, R., Mihajlović, Lj. (2012): Bionomy of spruce bud scale, Physokermes piceae (Schrank) (Hemiptera: Coccidae) in Belgrade area. Archives of Biological Sciences 64 (1): 337 - 343. (ISSN 0354 - 4664 KoBSON, Službeni glasnik RS, broj 38/2008)

2. Miletić, N., Tamaš, N., Graora, D. (2011): The control codling moth (Cydia pomonella L.) in apple trees. Žemdirbyste = Agriculture 98 (2): 213-218. (ISSN 1392-3196 KoBSON, UDK 634.1.004.12)

3. Graora, D., Spasić, R, Čkrkić, M. (2010): Carulaspis juniperi (Bouche) - juniper pest (Juniperus spp.) in Belgrade area. Archives of Biological Sciences 62 (4): 1207 - 1214.

4. Simova - Tošić, D., Graora, D., Spasić, R., Smiljanić, D. (2010): Oligotrophus betheli Felt (Diptera : Cecidomyiidae), a new species in the fauna of Europe. Archives of Biological Sciences 62 (4): 1219 - 1221.

5. Graora, D., Spasić, R.Vučetić, A. (2009): Parazitoidi i predatori štitastih vašiju iz familije Diaspididae u nekim voćnjacima u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina, Vol. 24, br.4: 295-301.

6. Graora, D., Spasić, R. (2008): Prirodni neprijatelji Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina, Vol. 23, br.1: 11 – 16.

7. Graora, D. (2007): Biologija i štetnost kurikinog štitaša Unaspis euonymi (Comstock) na području Beograda. Pesticidi i fitomedicina, Vol. 22, br.3: 247 – 253.

8. Graora, D. (2006): Prisustvo i štetnost dudove štitaste vaši Pseudaulacaspis pentagona Targioni – Tozzetti u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina, Vol.21: 21 – 30.

9. Graora, D. (2005): Efikasnost primenjenih insekticida u suzbijanju dudove štitaste vaši Pseudaulacaspis pentagona Targioni - Tozzetti. Pesticidi i fitomedicina,Vol.20, br. 2:115-123.

10. Graora, D. i Spasić, R.(2002): Proučavanje crvene kruškine štitaste vaši, Epidiaspis leperii Signoret (Homoptera, Diaspididae) u Srbiji. Jugoslovensko voćarstvo, Vol.36, br. 137-138: 59-68.Tekući projekti
2010-2012 ''GERCROSER-OSR-BIODIV, Impact of oilseed rape (OSR) production on functional biodiversity of predators and decomposers – development of management strategies for conservation and improvement in Croatia, Germany and Serbia'' SEEERAPLUS-051

Drugi relevantni podaci
Dr Draga Graora objavila je 41 naučni rad u domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih skupova. Učestvovala je u realizaciji četiri projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Rukovodila je ili je bila član komisija za odbranu 20 diplomskih radova i jedne magistarske teze. Član je Društva za zaštitu bilja Srbije i Entomološkog društva Srbije.