pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za analizu kvaliteta voća i grožđa

Delatnost laboratorije

Laboratorija za analizu kvaliteta voća i grožđa je specijalizovana laboratorija za pružanje usluga istraživačima u oblasti određivanja kvaliteta plodova (putem analiza mehaničkih i hemijskih osobina). Takođe, u laboratoriji se izvode elektroforetske analize proteina i enzima.

U okviru mehaničkih analiza plodova vrši se merenje mase, dimenzija i čvrstoće ploda. U okviru hemijskih analiza plodova laboratorija je specijalizovana za određivanje sadržaja rastvorljivih i ukupnih suvih materija, ukupnih kiselina, ukupnih šećera, redukujućih šećera, saharoze, vitamina C, ukupnih antocijana, ukupnih fenola, proteina, lipida, ukupnih mineralnih materija (pepela) i pH vrednosti ploda.

U okviru laboratorije obavljaju se aktivnosti na realizaciji diplomskih radova studenata osnovnih i master studija, doktorskih disertacija, kao i stručne i istraživačke delatnosti u okviru realizacije različitih projekata.

Spektrofotometar T60 (PG Instruments, UK)
HPLC uređaj (Waters Breeze, USA)
Aparat za elektroforezu (Hoefer 600SE Ruby)

Laboratorija je opremljena sledećim aparatima:

 • HPLC Waters Breeze (Refractive Index Detector i Dual χ Absornance Detector, USA
 • Spektrofotometar T60 (PG Instruments, UK)
 • Inkubator sa hlađenjem (2 kom., model FOC 2251 VELP SCIENTIFICA, Italija)
 • Aparat za elektroforezu (Hoefer 600 SE Ruby, Amersham Biosciences, UK)
 • Magnetna mešalica (2 kom., 1) model EUMS 70, Euinstruments.com; 2) VELP SCIENTIFICA, Italija)
 • Vortex (model EUMSV 20, Euinstruments.com)
 • pH metar (2 kom., 1) Iskra MA5735, Slovenija; 2) Jenco 6173, USA)
 • Aparat za destilaciju (2 kom., 1) Sutjeska, Beograd; 2) model PGDS, NTRADE, Beograd)
 • Sušnica («Instrumentaria ST-06», Tvornica mernih instrumenata i aparata INSTRUMENTARIA, Zagreb)
 • Aparat za centrifugiranje (LC 320, «Tehtnica Železniki», Slovenija)
 • Aparat za centrifugiranje sa hlađenjem
 • Obično vodeno kupatilo (Sutjeska, Beograd)
 • Digitalno vodeno kupatilo (model HH-S, Euinstruments.com)
 • Peć za žarenje
 • Ručni digitalni refraktometar (PAL-1, Atago, Japan)
 • Analitička vaga («Ohaus Corp», Pine Brook, NJ USA)
 • Tehnička vaga («Mettler», Anaheim, CA)
 • Elektronska vaga (2 kom., Acom JW-1, Koreja)
 • Penetrometar (FT327, Italija)
 • Digitalni šubleri (5 kom., model N-85-100, Expert Modeco, Wroclaw, Poljska)
 • Mikroskop Bresser Biolam (Nemačka)
 • Profesionalni set za merenje AW vrednosti u prehrambenoj industriji TESTO „650“
 • Aparat za veštačko osemenjavanje matica (Poljska)

Rukovodilac laboratorije:
prof. dr Jasminka Milivojević
E-pošta:jasminka@agrif.bg.ac.rs
Tel. +381 11 441-3382

Tehnički saradnik (hemijski laborant):
Jadranka Štiklica
Tel. +381 11 441-3346